Jasienieckie bezdomne psy mają nowy dom

Jasienieckie bezdomne psy mają nowy dom

Przedstawiciele gminy, przy profesjonalnym wsparciu fundacji Animal Rescue Poland, pojechali po jasienieckie psy do schroniska w Radysach i przenieśli je do Schroniska TOZ w Celestynowie. Wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska osobiście nadzorowała proces odbioru zwierząt i przeniesienia ich do schroniska w Celestynowie.

Całe wydarzenie transmitowały telewizje Polsat oraz TVN, dzięki czemu o aktywnych i skutecznych staraniach władz gminy Jasieniec na rzecz ochrony zwierząt dowiedziała się cała Polska.
 
Nowe rozwiązanie
Jeszcze przed wspomnianą akcją, decyzją wójt Marty Cytryńskiej wypracowane zostało nowe rozwiązanie pozwalające na zmianę sposobu, w jaki urząd gminy wydatkuje środki publiczne na program zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozpisany został konkurs na dotację dla organizacji pozarządowych na zapewnienie miejsca w schronisku, socjalizację i aktywne poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych z naszej gminy. Gmina Jasieniec w kwestii zwierząt postanowiła wesprzeć organizacje pozarządowe oraz poprawić efektywność wydawania środków publicznych. Konkurs na dotację wygrało schronisko TOZ z Celestynowa – schronisko przyjazne, bezpieczne, otwarte dla wolontariuszy i aktywnie poszukujące nowych domów dla swoich podopiecznych.

Lepsze warunki, mniejsze koszty
Należy podkreślić, że zmiana schroniska z Radys na Celestynów to lepsze warunki dla zwierząt otoczonych obecnie opieką specjalistów z różnych dziedzin, a jednocześnie niższe koszty ponoszone przez gminę Jasieniec.
Co więcej, wstępny raport z Celestynowa wskazuje na to, że w Radysach nie było właściwej opieki medycznej dla „naszych” bezdomnych zwierząt. To oznacza, że decyzja o przeniesieniu psów była jak najbardziej właściwa.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja