Gmina Jasieniec zdobywa 5 dotacji dla sołectw

Gmina Jasieniec zdobywa 5 dotacji dla sołectw

Gmina Jasieniec pozyskała 50 tys. dotacji na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Łączna wartość planowanych do realizacji zadań to 100 tys. zł (połowę wartości działań stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, połowa to wkład własny gminy). Samorząd Województwa ogłosił już oficjalne wyniki naboru wniosków.

Oznacza to, że jeszcze w tym roku na terenie gminy Jasieniec zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:
Zakup i położenie kostki brukowej przy OSP Boglewice – utwardzenie placu umożliwi sprawne wyjazdy wozu strażackiego na akcje pożarnicze, zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów oraz w znacznym stopniu poprawi warunki dojazdu osobom starszym i niepełnosprawnym do często organizowanych w tym miejscu spotkań mieszkańców, a także lokalizowanego tu regularnie lokalu wyborczego.
Budowa boiska i terenu rekreacyjnego w Gośniewicach – sołectwo Gośniewice nie posiadało dotąd miejsca na cele rekreacyjno-sportowe integrującego społeczność wsi. Wkrótce to się zmieni. W tym roku utworzone zostanie tam boisko sportowe. Ponadto w zakres zadania wchodzić będzie zakup stołów oraz grilla.
Wypoczynek i rekreacja dla pokoleń w Koziegłowach – zadanie będzie polegało na zakupie i ustawieniu altany ogrodowej na płycie z kostki brukowej oraz zakupie wyposażenia do placu zabaw dla dzieci,
Wiejskie centrum integracji w Tworkach – wybudowanie dużej, drewnianej altany, która stanie się miejscem do wspólnych spotkań integrujących społeczność wsi.
Remont świetlicy w budynku OSP Zbrosza Duża – w budynku OSP Zbrosza Duża znajduje się pomieszczenie świetlicowe wraz z zapleczem, w którym mieszkańcy chcą organizować spotkania dla dzieci i dorosłych, zebrania wiejskie, wybory sołeckie, szkolenia itp. Jednak standard świetlicy jest obecnie niewystarczający do regularnej organizacji tego rodzaju wydarzeń i wymaga remontu. Podniesie to standard pomieszczenia i umożliwi regularną organizację inicjatyw ważnych dla mieszkańców sołectw
Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja