Pięć zdobytych dotacji dla sołectw, pięć ważnych inwestycji

Pięć zdobytych dotacji dla sołectw, pięć ważnych inwestycji

Gmina Jasieniec pozyskała 50 tys. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację szeregu przedsięwzięć w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zabezpieczając i przeznaczając jednocześnie na ten cel 50 tys. zł środków własnych. Łączna wartość wykonanych w tym roku zadań w ramach MIAS wyniosła 100 tys. zł.

Warto podkreślić, że w pewnej części zrealizowane one zostały przy dużym, bezpłatnym wkładzie pracy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców.
Dzięki uzyskanemu przez siebie dofinansowaniu z Samorządu Województwa, gmina Jasieniec wykonała następujące inwestycje:
•Zakup i położenie kostki brukowej przy OSP Boglewice – utwardzenie placu przy strażnicy umożliwia sprawne wyjazdy wozu strażackiego na akcje pożarnicze oraz w znacznym stopniu poprawiło warunki dojazdu osobom starszym i niepełnosprawnym do często organizowanych w tym miejscu spotkań mieszkańców, a także lokalizowanego tu regularnie lokalu wyborczego.
•Budowa boiska i terenu rekreacyjnego w Gośniewicach – sołectwo Gośniewice nie posiadało dotąd miejsca na cele rekreacyjno-sportowe integrującego społeczność wsi. Dlatego utworzone zostanie tam boisko sportowe. Ponadto zakres zadania objął zakup stołów oraz grilla.
•Wypoczynek i rekreacja dla pokoleń w Koziegłowach – zadanie polegało na wykonaniu altany ogrodowej na płycie z kostki brukowej oraz zakupie wyposażenia do placu zabaw dla dzieci.
•Wiejskie centrum integracji w Tworkach – wybudowanie dużej, drewnianej altany, która stała się miejscem wspólnych spotkań integrujących i aktywizujących społeczność wsi.
•Remont świetlicy w budynku OSP Zbrosza Duża – w budynku OSP Zbrosza Duża zrealizowany został remont pomieszczenia świetlicowego, w którym mieszkańcy mogą już w komfortowych warunkach organizować spotkania dla dzieci i dorosłych, zebrania wiejskie, wybory sołeckie, szkolenia itp.

Realizacja tych wszystkich bardzo ważnych dla sołectw przedsięwzięć wpłynęła pozytywnie na rozwój i aktywizację mieszkańców w gminie Jasieniec, a tym samym podniosła ich jakość życia.

Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja