Upragnione boisko piłkarskie typu „Orlik” coraz bliżej

Upragnione boisko piłkarskie typu „Orlik” coraz bliżej

Wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską podpisały w Ministerstwie Sportu umowę o dofinansowanie budowy nowoczesnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 66x50 m, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu. Resort sportu reprezentowała minister Danuta Dmowska-Andrzejuk. W czasie uroczystości obecny był także m.in. wicemarszałek Senatu X kadencji Stanisław Karczewski, wybrany do izby wyższej parlamentu RP jako przedstawiciel regionu grójeckiego. Budowa boiska w Jasieńcu rozpocznie się już w tym roku!

– Mieszkańcy gminy Jasieniec czekali na tego rodzaju obiekt od dekady. Boiska syntetyczne są niezwykle pożytecznymi obiektami z punku widzenia rozwoju dzieci i młodzieży. Skupiają uwagę na sporcie, a nie na innych, niekoniecznie pozytywnych zainteresowaniach. Stają się nowymi centrami integracji, spotkań, aktywności, miejscami wokół których tętni gminne życie. Nie mówiąc już o tym, że są idealnymi obiektami do efektywnego ćwiczenia, od najmłodszych lat, niezbędnej techniki gry w piłkę nożną – podkreśla wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska.

Boisko, ogrodzenie, zieleń…
Szacowana wartość całkowita zadania to  1 789 117 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wynosi 50% tych kosztów, a dokładnie 894 500 zł. Ze względu na sytuację budżetową gminy, inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2020-2021.
Zadanie będzie obejmowało wykonanie takich elementów jak: roboty przygotowawcze, podbudowa boiska z kruszywa łamanego, drenaż boiska wraz z budową odprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej, nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej wysokiej wraz z wklejeniem linii boiskowych, wyposażenie boiska w osprzęt typu 2 bramki aluminiowe do piłki nożnej obsadzone w gruncie za pomocą tulei, piłkochwyty, wymiana części ogrodzenia, zieleń i mała architektura (ławki).

Nowy obiekt bardzo potrzebny
Obecnie zorganizowane zajęcia sportowe w PSP Jasieniec mogą być realizowane wyłącznie w hali szkolnej. Na zewnątrz szkoły istnieje zdegradowane boisko trawiaste, na którym nie można w sposób bezpieczny grać w piłkę nożną, ani przeprowadzać jakichkolwiek efektywnych treningów. Szkoła posiada także niewielkie, zniszczone boisko do koszykówki/piłki ręcznej. Oba te obiekty, ze względu na stan techniczny, nie są praktycznie użytkowane.
Realizacja inwestycji przyczyni się w ogromnym stopniu do zwiększenia zainteresowania sportem w gminie, do poszerzenia i uatrakcyjnienia form spędzania wolnego czasu, zwiększy możliwości poprawy kondycji, czy też współzawodnictwa przy ścisłej współpracy podczas gier grupowych. Zajęcia na boisku wzbudzą także motywację do zachowań fair play. Lokalizacja PSP Jasieniec (przy drodze wojewódzkiej nr 730, w pobliżu: drogi krajowej E-7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Gminnego Klubu Sportowego Kraska Jasieniec, Urzędu Gminy, OSP Jasieniec, kościoła, osiedla bloków i domów jednorodzinnych, czy też różnego rodzaju ośrodków handlowo-usługowych, w centrum Jasieńca) jest gwarancją wysokiej frekwencji wśród osób, które będą korzystać z nowo wybudowanego obiektu sportowego.
Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja