Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych pozyskany!

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych pozyskany!

Dzięki złożonym w odpowiednim czasie wnioskom, gminie Jasieniec udało się zdobyć z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie rzeczowe dla gminnych OSP w postaci 20 kompletów nowoczesnego umundurowania bojowego W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego sprzęt przekazał strażakom (z Jasieńca, Gośniewic, Boglewic oraz Zbroszy Dużej) Leszek Przybytniak - radny wojewódzki, jednocześnie przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w Sejmiku Wojewódzkim. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie OSP Jasieniec, wzięli też udział m.in. wójt Marta Cytryńska, przewodniczący Rady Gminy Marcin Manowiecki i sekretarz gminy Tomasz Podhorecki. Na stan gminnych OSP trafiły w pierwszej kolejności hełmy i buty. Wkrótce druhny i druhowie otrzymają również ubrania typu nomex.

Wyposażenie jednostek w specjalistyczną odzież zwiększy ich efektywność działania. Tym bardziej, że środki ochrony osobistej wykorzystywane w czasie akcji ratowniczych zużywają się w dość szybkim tempie, dlatego niezbędna jest ich częsta wymiana.
Nowa odzież sprawi, iż OSP z terenu gminy Jasieniec będą mogły bezpieczniej i skuteczniej udzielać pomocy ofiarom różnego rodzaju zdarzeń/wypadków (w czasie akcji ratunkowych bardzo ważnym elementem jest przecież zapewnienie strażakom niezbędnej ochrony i efektywności działań). Efektywniejsze działanie strażaków przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jasieniec.
Zakres działania OSP jest obecnie bardzo szeroki: od gaszenia pożarów, poprzez zwalczanie klęsk żywiołowych, przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym, po niesienie pierwszej pomocy i ratowanie życia ludzkiego i mienia. Dlatego tym bardziej zasadnym i niezbędnym jest wyposażenie jednostek w odpowiednią, profesjonalną odzież ochronną.                      

Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja