Bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie

Bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie

Gmina Jasieniec zdobyła 20 tys. zł na zakup i montaż nowoczesnych drzwi automatycznych w budynku OSP Boglewice – jednostce, która w tym roku obchodzi 100-lecie swego istnienia i do tej pory nie uzyskała zewnętrznej pomocy finansowej na remont strażnicy.

Dotacja pozyskana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest to najwyższe możliwe dofinansowanie, jakie można było wywalczyć w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Co istotne, gmina nie poniesie tu żadnych wydatków ze środków własnych – opisywane wsparcie finansowe pokrywa bowiem 100% kosztów związanych z realizacją inwestycji!
Łącznie do ww. programu wpłynęło 258 wniosków z całego województwa. Ostatecznie dofinansowanie trafi do 158 mazowieckich samorządów, w tym do gminy Jasieniec.
W ramach prac przewidzianych do realizacji ze środków dotacji, planujemy zdemontować wysłużone drzwi garażowe w budynku OSP Boglewice oraz kupić i zamontować nowe, automatyczne drzwi (bramę) wraz z przeprowadzeniem robót towarzyszących, niezbędnych do ich montażu, uruchomienia i prawidłowego działania.
Oprócz wzrostu bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków, realizacja tego zadania przyczyni się także do uszczelnienia pomieszczenia garażowego strażnicy i zapewnienia w niej odpowiednich warunków termicznych. Poprawią się jednocześnie warunki przechowywania ubrań strażackich, sprzętu specjalistycznego i pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto obiekt stanie się bardziej funkcjonalny i rentowny (mniejsze koszty ogrzewania, lepsze zabezpieczenie części bojowej strażnicy).       

Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja