Handlowe możliwości rozwojowe

Handlowe możliwości rozwojowe

Po serii dotacji zdobytych przez gminę Jasieniec (m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, sportowej, rekreacyjnej, wsparcie straży pożarnych czy realizację projektów informatycznych), wywalczyliśmy kolejne duże dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł (ok. 50 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia).

Wsparcie finansowe, które uzyskaliśmy ze środków unijnych, dotyczy tym razem przebudowy targowiska gminnego w Jasieńcu. Inwestycja ta – ze względu na skromny budżet gminy i realizację wprowadzonych już zadań (w tym budowy boiska syntetycznego w latach 2020-2021) – została zaplanowana na lata 2022-2023. To świetna wiadomość m.in. dla wytwórców produktów lokalnych, przede wszystkim dla rolników. Przedsięwzięcie to poprawi ich konkurencyjność i zwiększy możliwości rozwojowe.

Zmodernizowany i funkcjonalny
Na zmodernizowanym, kameralnym i funkcjonalnym targowisku w Jasieńcu (o dużo lepszym standardzie) utworzonych zostanie 7 stanowisk, z których 4 przeznaczone będą do handlu prowadzonego przez rolników, a 2 - pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo, tuż za Urzędem Gminy i jednocześnie przy samym targowisku, wykonana zostanie nawierzchnia drogowa utwardzona wraz z miejscami parkingowymi.

3. miejsce na Mazowszu
Warto podkreślić, że tego rodzaju dotację, w konkursie ogłoszonym niedawno przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, udało się uzyskać zaledwie 16 gminom. Spośród nich gmina Jasieniec zajęła na liście rankingowej bardzo wysokie, 3. miejsce!

Infrastruktura i ekologia
To jednak nie koniec dobrych wiadomości! Planowane przedsięwzięcie przemyślane zostało w sposób kompleksowy. Targowisko, opatrzone stosownym unijnym szyldem, zostanie utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe, urządzenia sanitarno-higieniczne, jak również w instalację odnawialnego źródła energii (OZE), pokrywającego co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną. Obiekt będzie zatem ekologiczny, a teren uzbrojony w najważniejsze media.
Opisywana inwestycja, której koszt szacowany jest na ok. 600 tys. zł (w okresie 2022-2023), współfinansowania jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szymon Woźniak
UG Jasieniec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja