Bezpieczeństwo, edukacja, sport i rekreacja

Bezpieczeństwo, edukacja, sport i rekreacja

W żyrardowskim Centrum Kultury, wójt Marta Cytryńska oraz skarbnik Aneta Kwiatkowska podpisały umowy o dofinansowanie zadań, na które gmina Jasieniec zdobyła wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wyróżniliśmy się ponadto nowym sposobem promocji gminy i regionu.

Modernizacja strażnicy, nowoczesny sprzęt komputerowy oraz boisko sportowe
Pozyskane dotacje dotyczą przedsięwzięć związanych z:
-modernizacją strażnicy w Boglewicach (wymiana wysłużonych drzwi garażowych na nowoczesne, automatyczne) w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2020”,
-zakupem kolejnego, nowego, multimedialnego sprzętu informatycznego do nauki na odległość w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”,
-budową boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.
Łączna wysokość zdobytego przez gminę Jasieniec wsparcia to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przemyślane Inwestycje w Sercu Owocnych Możliwości
Warto podkreślić, że gmina Jasieniec wyróżnia się nie tylko zdobytymi dotacjami, ale także promocją.
„Przemyślane Inwestycje w Sercu Owocnych Możliwości” - to wymyślony przez nas nowy slogan, stanowiący połączenie haseł promocyjnych województwa mazowieckiego („Mazowsze Serce Polski”) oraz gminy Jasieniec („Gmina Owocnych Możliwości”). Znajduje się na naszej symbolicznej tabliczce #RazemMożemyWięcej, prezentowanej przez Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, obrazującej dotacje, które ma w swej ofercie budżet województwa mazowieckiego, na rzecz rozwoju regionalnego.
Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja