Nowe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych zdobyte!

Nowe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych zdobyte!

OSP Jasieniec, OSP Boglewice, OSP Gośniewice i OSP Zbrosza Duża pozyskały, wraz z gminą Jasieniec (która pomogła m.in. w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych), łącznie ok. 60 tys. zł dofinansowania z Funduszu Składkowego na modernizację / wyposażenie swoich strażnic.

Wkrótce nastąpi podpisanie umów o dofinansowanie, a następnie, jeszcze do końca tego roku, realizacja wszystkich inwestycji. Co istotne, nasze gminne OSP nie muszą ponosić żadnych wydatków ze środków własnych – opisywane wsparcie finansowe pokrywa bowiem 100 % kosztów związanych z realizacją każdego z przedsięwzięć.
Oprócz wzrostu bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków, realizacja zadań przyczyni się także do podniesienia estetyki strażnic oraz ich standardu. Poprawią się m.in. warunki przechowywania ubrań strażackich, sprzętu specjalistycznego i pojazdów ratowniczo- gaśniczych. Ponadto obiekty staną się bardziej funkcjonalne.
Należy zaznaczyć, że wcześniej, w tym roku, gmina Jasieniec pozyskała ponadto 20 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i montaż nowoczesnych drzwi automatycznych w budynku OSP Boglewice, która w ubiegłym tygodniu obchodziła 100-lecie swego istnienia.
Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja