Wójt Gminy Jasieniec z pełnym zaufaniem Rady Gminy

Wójt Gminy Jasieniec z pełnym zaufaniem Rady Gminy

Radni gminy Jasieniec jednogłośnie udzielili wójt Marcie Cytryńskiej wotum zaufania oraz absolutorium.

Oba głosowania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy, który jest podstawą do udzielenia wójtowi wotum zaufania. Dokument ten przedstawia zbiorczo główne sfery z zakresu działania gminy, a także szereg danych, statystyk, informacji i przykładów związanych z funkcjonowaniem samorządu.
Ponadto, po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni – również jednogłośnie – udzielili wójt Marcie Cytryńskiej absolutorium za realizację budżetu gminy w 2019 roku. (SW)

Raz jeszcze dziękuje wszystkim Radnym i Sołtysom za owocną współpracę i ich realne przyczynienie się do dokonującego się na naszych oczach, powszechnie zauważalnego przez licznych obserwatorów, szybkiego rozwoju Gminy Jasieniec. Dziękuję też wszystkim osobom oraz podmiotom współpracującym z naszą gminą i jednocześnie aktywnie nas wspierającymi.
Swoje wyrazy wdzięczności kieruje też wobec wszystkich pracowników Urzędu Gminy Jasieniec i innych jednostek organizacyjnych. To zaufanie jest także Ich wielką zasługą. Bo RAZEM tworzymy zgraną drużynę, potrafiącą, w merytoryczny sposób, wypracowywać wspólnie możliwie najlepsze rozwiązania dla gminy Jasieniec. Dostarcza mi to na co dzień bezcennego wiatru w żagle i ogromnej satysfakcji z naszej pracy na rzecz Mieszkańców. Raz jeszcze bardzo dziękuję!
Wójt Gminy Jasieniec, Marta Cytryńska

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja