Odbiór azbestu

Odbiór azbestu

W 2017 roku z terenu gminy Mogielnica zostały odebrane płyty azbestowe pochodzące z pokryć dachowych w ilości 75.565 Mg.

Całkowity koszt zadania wyniósł 26.115,25 zł. Realizacja była możliwa dzięki dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 22.197,97 zł., pozostała kwota 3.917,28 zł została pokryta z budżetu Gminy Mogielnica. Dzięki wsparciu finansowemu odebrano od mieszkańców Gminy azbest stanowiący zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica składa podziękowania Prezesowi WFOŚiGW w Warszawie oraz pracownikom Wydziału Zamiejscowego w Radomiu za wsparcie merytoryczne i pomoc w realizacji tego zadania.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o składanie wniosków na odbiór azbestu w roku 2018.
Szczegółowych informacji na temat odbioru azbestu udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy Barbara Karpińska tel.: 48 6635 149 wew. 37.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja