Bezpieczny internet w Borowem

Bezpieczny internet w Borowem

W miesiącach lutymi marcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem uczestniczyła w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu pt. „Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci”.

Koordynatorem tegorocznego projektu w szkole była nauczycielka informatyki Maria Fosiewicz. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
W ramach obchodów DBI w szkole w Borowem przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny Internet – kultura w sieci”. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne i plakaty, które przestrzegały internautów przed zagrożeniami, jakimi są czaty, nieznane znajomości, wirusy, cyberprzemoc itp. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I -VII. Wykonano wystawkę najciekawszych prac na korytarzach szkolnych jako forma prezentacji zagrożeń w Internecie.
Na zajęciach komputerowych i informatyki przeprowadzono po kilka lekcji w każdej klasie na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu. W obchody DBI włączyli się również wychowawcy klas IV-VII, którzy na godzinach wychowawczych realizowali zagadnienia dotyczące cyberprzemocy. Do zajęć wykorzystano materiały, scenariusze, filmy i prezentacje uzyskane w ramach podjętej inicjatywy z Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracano na kulturę szacunku w sieci. Podsumowaniem obchodów DBI był apel pt. „Kultura w Sieci”, który odbył się 8 marca. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy IV i VI pod kierunkiem Marii Fosiewicz i Leokadii Dębowskiej.
Mamy nadzieję, że podjęte inicjatywy w dużej mierze przyczynią się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas korzystania z multimedialnych środków komunikacji. Uczniowie, korzystając z Internetu i komunikując się za jego pomocą, będą przestrzegać obowiązujących reguł, aby w przyszłości nie ponosić konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania w sieci.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja