Wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne

Wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne

W gminie Mogielnica jest aż 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których działa 357 druhów i 6 druhen, w tym 153 druhów mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Każda z jednostek posiada minimum jeden samochód ratowniczo – gaśniczy, a na terenie całej gminy mamy 17 samochodów, co jak na tak dużą ilość jednostek w gminie jest bardzo dobrym osiągnięciem. Tradycja działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo długa i dla kilku z nich sięga ponad 100 lat. Są to między innymi jednostki w Borowem, Dębnowoli w Mogielnicy. Najstarszą jednostką jest OSP Mogielnica, która powstała w 1898 roku, a w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jest od 1995 roku, najmłodsze jednostki liczą już ponad 50 lat. Warto wspomnieć, że gmina Mogielnica może pochwalić się jednymi z najlepiej wyposażonych jednostek OSP w powiecie grójeckim. Co roku w budżecie gminy znajdują się zarezerwowane pieniądze na doposażenie jednostek w odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie umundurowanie z certyfikatami dla strażaków które chroni ich życie. Jest to bardzo istotne w związku z coraz to rosnącą ilością zdarzeń, w których to strażacy ochotnicy niosą pomoc mieszkańcom gminy Mogielnica, powiatu i województwa. Tylko w roku 2017 strażacy brali udział w blisko 200 akcjach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach. Dlatego też Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy dba o to by jednostki były wyposażone w odpowiedni sprzęt. W zeszłym roku nowy samochód na swoje 100-lecie odebrała jednostka w Borowym, w tym roku kolejne samochody zostały przekazane jednostce w Kozietułach, Wólce Gostomskiej oraz w Dębnowoli. Tegoroczna inwestycja kosztowała nas 800 tysięcy złotych, ale przecież bezpieczeństwo i pomoc naszym mieszkańcom jest najważniejsza. Jednostka OSP Dębnowola odebrała samochód w ramach obchodów 100-lecia straży. Zastąpił on wysłużony pojazd bojowy z roku 1974. Z kolei jednostka OSP Wólka Gostomska zamieniła stary wysłużony Star 244 z roku 1981, który służył strażakom między innymi do odśnieżania dróg gminnych. Nowy pojazd zapewni bezawaryjne działanie jednostki w okresie zimowej akcji odśnieżania dróg. OSP Kozietuły otrzymała drugi samochód, gdyż jej położenie przy drodze wojewódzkiej nr 728 znacząco zwiększyło w ciągu ostatnich lat udział w akcjach. Strażakom ochotnikom przybyło zdarzeń do których są wywoływani. Niezawodny sprzęt przyda się w akcjach. Ponadto na terenie operowania tej jednostki znajdują się dwa największe zakłady produkcyjne.
Nowoczesny sprzęt jest niezbędny w prowadzeniu akcji ratowniczych. Od jego sprawności zależy życie i mienie poszkodowanych.

UGiM Mogielnica

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja