Pamiętamy o bohaterach

Pamiętamy o bohaterach

16 listopada 2017 roku w Nowym Mieście nad Pilica odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ku Czci Poległych Żołnierzy w kampanii wrześniowej 1939 roku.

Patriotyczno - religijną uroczystość rozpoczęła msza święta, która została koncelebrowana pod przewodnictwem Ekscelencji księdza biskupa gen. bryg. Józefa Guzdka, ordynariusza polowego Wojska Polskiego. Msza odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem asysty honorowej z 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

W liturgii uczestniczyli: Weronika Piwarska – reprezentantka Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Piotr Kolanowski - reprezentant ministra Jerzego Kasprzyka – Dyrektora Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Andrzej Kozera – dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego z Grójca, ppłk Janusz Ostrowski – reprezentant płk Tomasza Białasa, dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Mariusz Muskus – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Krzysztof Szewczyk – dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele powiatu, władze miasta i gminy, służby mundurowe, dyrektorzy instytucji z terenu gminy, zaproszeni goście, młodzież oraz mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą i okolic.
Po mszy świętej, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej, nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny gdzie nastąpiła druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mariusza Dziuby,  jako pierwszy zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pietrucha, który powiedział: „Wy żołnierze dochowaliście wierności słowom przysięgi. Spełniliście swój patriotyczny obowiązek. Oddaliście to, co najcenniejsze, oddaliście swoje życie. Dzisiaj my oddajemy wam należny szacunek i cześć. Spoczywajcie w pokoju”. Następnie przemówił Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów ppłk Mariusz Muskus: „Znamiennym jest fakt, że pomimo starań wciąż nie poznaliśmy tożsamości wszystkich tych, którzy wierni złożonej przysiędze we wrześniu 1939 roku oddali ojczyźnie najważniejszą daninę i spoczęli na nowomiejskiej ziemi. Czy byli jej mieszkańcami? Czy może los żołnierski rzucił ich w te stronę? Dziś wiemy jedno: ich śmierć była gwałtowna. Pamięć o nich była, jest i będzie w sercach mieszkańców Nowego Miasta. Bo przecież żeby nie ta pamięć, nie byłoby tej inicjatywy, nie byłoby przeniesienia prochów bohaterów na to godne miejsce pochówku”. Po przemówieniach, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek dokonał odsłonięcia i poświęcenia Pomnika. Następnie pod Pomnikiem nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie „Zniczy Pamięci”.
Uroczystą oprawę zgodnie z ceremoniałem wojskowym  zapewnił 1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu  poprzez wystawienie  posterunku honorowego przy pomniku, pocztu sztandarowego oraz kompanii honorowej. Dowódcą uroczystości był mjr Paweł Hajduk, poczet sztandarowy poprowadził por. Dymitr Wieleński.  Oprawę ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z  Radomia.
Uroczystości były zwieńczeniem projektu, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta, realizowanego w ramach „Programu Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Zadanie „Ekshumacja, identyfikacja oraz przeniesienie szczątków żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej 1939 roku” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość. Szczególne podziękowania kierujemy dla Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta za inicjatywę całego przedsięwzięcia, Dowódcy 1. Ośrodka Radioelektronicznego płk Andrzejowi Kozerze, Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień ppłk Mariuszowi Muskusowi oraz Wojskowej Orkiestrze z Radomia za włączenie się w organizację uroczystości. Dziękujemy Ekscelencji Biskupowi gen. bryg. dr Józefowi Guzdkowi, Kapelanowi Wojskowemu ks. Kryspinowi Rakowi, ks. Proboszczowi Janowi Widerze oraz gwardianowi o. Zdzisławowi Tokarczykowi za oprawę mszy świętej. Uczniom ZDZ oraz harcerzom dziękujemy za czynny udział w uroczystości. Serdeczne podziękowania składamy również samorządowcom, sołtysom i przewodniczącym rad osiedli, policji oraz wszystkim mieszkańcom.
UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja