Strażackie podsumowania

Strażackie podsumowania

Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych za 2017 rok w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Podczas zebrań strażacy dokonali podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Takie zebrania odbyły się w dniach: 13 stycznia w OSP Godzimierz, 20 stycznia w OSP Jankowice i OSP Żdżary, 27 stycznia w OSP Łęgonice i OSP Gostomia, 2 lutego w OSP Rosocha, 3 lutego w OSP Domaniewice i OSP Bieliny oraz 10 lutego w OSP Nowe Miasto nad Pilicą. We wszystkich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, przewodniczący rady miejskiej Tomasz Pietrucha, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Tadeusz Klatka, komendant gminny Jacek Chrobok oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, a także radni gminni, sołtysi i mieszkańcy poszczególnych miejscowości.
Na zebraniach członkowie OSP przedstawiali sprawozdania z działalności jednostek oraz osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Do najważniejszych należy zaliczyć:
•Udział jednostek OSP z terenu gminy w 161 działaniach ratowniczo-gaśniczych;
•Wykonanie szeregu prac porządkowych, remontowych i budowlanych przy remizach strażackich: OSP Jankowice, OSP Rosocha, OSP Godzimierz, OSP Nowe Miasto nad Pilicą;
•Zabezpieczanie porządku podczas organizowanych imprez oraz czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych;
•Doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie druhów;
•Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji strażaków OSP w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.
Wszystkie przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki pomocy burmistrza oraz rady miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą. Warto jednak podkreślić, że osiągnięcia jednostek OSP to przede wszystkim pełne zaangażowanie społeczne samych członków OSP. Na każdym spotkaniu podkreślano, jak ważne dla wszystkich mieszkańców gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak odpowiedzialna jest ich praca, jak wiele szacunku i uznania mamy dla członków OSP, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie ratując innych.
Dzięki staraniom Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Tadeusza Klatki oraz komendanta gminnego Jacka Chroboka udało się pozyskać dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 13.562,00 zł oraz na częściowy remont garaży i świetlic w wysokości 40.000,00 zł.
Wszystkim strażakom ochotnikom serdecznie dziękujemy za ich dotychczasową działalność, profesjonalizm, życzliwość, zrozumienie i zaangażowanie w służbie pomocy innym. Życzymy realizacji celów i zadań w roku 2018, przy wsparciu władz samorządowych, innych organizacji oraz mieszkańców gminy.

UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja