Projekty są, teraz realizacja

Projekty są, teraz realizacja

Nowomiejscy radni ustalili budżet gminy na 2019 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą 28 grudnia gmina w nowym roku wyda 33,2 mln zł. Po stronie dochodów zapisano natomiast kwotę 29,5 mln zł. Różnica między wpływami a rozchodami zostanie pokryta środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
W porównaniu do uchwały budżetowej na 2018 rok dochody samorządu kształtują się na podobnym poziomie. Wzrosną zaś planowane wydatki – o około 1,5 mln zł.

Wod-kan i drogi
Lista inwestycji planowanych do wykonania w tym roku liczy 15 pozycji. Łącznie samorząd zabezpieczył na realizację tych zadań 4,13 mln zł. Najwięcej gminę będzie kosztować budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 1 maja, 1 stycznia, Świerkowej, Warszawskiej, Północnej, Szkolnej oraz Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Na ten cel zabezpieczono kwotę prawie 1,4 mln zł.
Kolejną inwestycję polegającą na powiększeniu sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano w rejonie trzech nowomiejskich ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej (240 tys. zł). Ponadto w ulicy Browarnej oraz części ul. Bielińskiego powstanie kanalizacja burzowa (190 tys. zł). Natomiast ponad pół miliona złotych gmina zamierza wydać na rozbudowę sieci wodociągowej w okolicach ulic Morelowej, Orzechowej i Owocowej.
Niespełna milion złotych nowomiejski samorząd chce wydać na inwestycje drogowe. Na tę chwilę zaplanowano przebudowy 4 arterii komunikacyjnych: ul. Bielińskiego, ul. Browarnej oraz ul. 1 stycznia, a także drogi łączącej Nowe Łęgonice i Bieliny.

Sporo na sport
Z kolei 700 tys. zł radni zabezpieczyli na 2 inwestycje w obiekty sportowe. 460 tys. zł gmina przeznaczy na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej oraz 240 tys. zł na budowę przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach.
W budżecie na 2019 rok wyodrębniony został również fundusz sołecki. Do dyspozycji mieszkańców wsi wchodzących w skład gminy Nowe Miasto nad Pilicą przeznaczono w sumie 323 tys. zł. Najwięcej, bo ponad 18 tys. zł, trafi do Żdżar (wielkość funduszu zależy od liczby mieszkańców). Mieszkańcy tej miejscowości zdecydowali, że kwota ta powinna zostać wydana na wymianę lamp oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej nr 707.
Mieszkańcy większości wsi przeznaczyli fundusz sołecki na zadania typowo drogowe (np. zakup kruszywa).
Oczywiście budżet gminy to nie tylko wydatki na inwestycje. Utrzymanie szkół, przedszkoli (w tym pensji nauczycieli i innych pracowników oświaty) pochłoną 10,88 mln zł, zaś zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska kosztować będą nowomiejski samorząd prawie 4,5 mln zł. Z kolei na administrację publiczną zabezpieczono kwotę 3,8 mln zł.

Konsekwencja
Poprosiliśmy burmistrza Mariusza Dziubę o komentarz na temat budżetu gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok. – W poprzedniej kadencji opracowaliśmy sporo projektów, które są przecież podstawą do wykonania poszczególnych inwestycji. By nie straciły ważności, muszą być konsekwentnie realizowane – zaznacza.
– Na pewno chcemy pozyskać dofinansowanie na modernizacje dróg gminnych. Jeżeli będzie taka możliwość, będziemy próbować również realizować zadania na drogach powiatowych. Oczywiście zależy nam także na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – podkreśla Mariusz Dziuba. – Kolejna sprawa to plan budowy parku nadpilicznego. Koszt wykonania tej inwestycji będzie ogromny. Nie chcę zapeszać, ale być może uda nam się pozyskać jakieś dofinansowanie. Mogę jednak powiedzieć, że pod koniec zimy chcielibyśmy rozpocząć realizację tego zadania – zapowiada.   
Burmistrz liczy też na sukces w staraniach o dotację z programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Jeżeli nowomiejski samorząd otrzyma pieniądze, będzie kontynuował prace przy rozbudowie sieci monitoringu ulicznego. – Myślę, że wówczas praktycznie całe miasto zostałoby objęte monitoringiem – uważa burmistrz.
Jak przyznaje Mariusz Dziuba, jeżeli w budżecie pojawią się wolne środki (np. w wyniku oszczędności na przetargach), należy się spodziewać podjęcia przez samorząd kilku kolejnych zadań. Mowa na przykład o remontach i wyposażaniu świetlic wiejskich oraz remiz OSP.

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja