Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów oraz  Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

We wtorek 7 maja w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się pierwsze posiedzenia Gminnej Rady Seniorów powołanej Uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015 roku oraz Młodzieżowej Rady Gminy powołanej Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W posiedzeniu udział wzięli burmistrz miasta i gminy, przewodniczący rady miejskiej oraz wiceprzewodnicząca rady miejskiej.
Po uroczystym otwarciu i zapoznaniu się z organizacją i trybem działania obydwu rad, wszyscy członkowie otrzymali zaświadczenia stwierdzające ich przynależność do danej rady i dokonali wyboru ze swojego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza, których zadaniem będzie godne reprezentowanie swoich Rad.
Gminną Radę Seniorów reprezentują:
1.Przewodnicząca - Józefa Pokrywka
2.Wiceprzewodniczący - Franciszek Kuśmirek
3.Sekretarz - Zofia Sarnecka
Młodzieżową Radę Gminy reprezentują:
1.Przewodnicząca - Angelika Grochal
2.Wiceprzewodnicząca - Julia Sobolewska
3.Sekretarz - Kinga Grzegołowska
Spotkania odbyły się w miłej i swobodnej atmosferze. Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
O pracach obydwu rad będziemy Państwa informować na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.
UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja