Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

W dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej postanowiła udzielić burmistrzowi miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariuszowi Dziuba absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych obecnych na sali, przy 2 głosach przeciw (Barbary Gąsiorowskiej, Sebastiana Stolarka) i 1 głosem wstrzymującym się (Sylwestra Solarka). Nieobecnymi w trakcie głosowania byli Dariusz Dziurowicz i Mariusz Fandrych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, Tomasz Pietrucha pogratulował burmistrzowi i życzył dalszych sukcesów w pracy dla dobra naszej gminy.
UMiG

 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja