Nowe drzwi garażowe w dwóch jednostkach OSP

Nowe drzwi garażowe w dwóch jednostkach OSP

W ostatnim czasie w OSP Nowe Miasto nad Pilicą i OSP Godzimierz dokonano wymiany drzwi garażowych.

Do jednostki OSP Nowe Miasto nad Pilicą zostały zakupione cztery sztuki drzwi garażowych. Całkowity koszt wymiany drzwi wyniósł 52 500 zł. Środki na ten cel pochodziły:
- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 40 000 zł;
- z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – 7 000 zł;
- środki właśnie OSP Nowe Miasto nad Pilicą – 5 500 zł.
Natomiast jednostka OSP Godzimierz dokonała zakupu i wymiany dwóch sztuk drzwi garażowych. Na ten cel OSP pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 8 798 zł. Pozostałą kwotę, tj. 10 882 zł jednostka otrzymała z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Wspólnie zgromadzone środki pokryły koszty związane z wymianą drzwi garażowych starych na nowe. Realizacja całego przedsięwzięcia przyczyni się głównie do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy strażaków, jak również podniesie walory estetyczne budynków strażnic w Nowym Mieście nad Pilicą i w miejscowości Godzimierz. Nowe drzwi garażowe ułatwią i skrócą czas wyjazdu do akcji oraz przyczynią się do lepszego zabezpieczenia mienia OSP.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego projektu, przede wszystkim prezesowi Tadeuszowi Klatce oraz komendantowi Jackowi Chrobokowi.

Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja