Siedem dekad dylewskiej OSP

Siedem dekad dylewskiej OSP

70 lat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

12 października społeczność Dylewa, wspólnie ze strażakami, świętowała 70 lat istnienia tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięły władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, bliscy i rodziny druhów ochotników, przedstawiciele jednostek z sąsiednich miejscowości oraz fundatorzy pamiątkowych gwoździ.
Jednostka OSP Dylew odznaczona została Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa „za wieloletnią i ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej na rzecz społeczności”. Pamiątkowym medalem Pro Mazovia wyróżnił jednostkę Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Odznaczenie to wręczył Leszek Przybytniak, radny sejmiku województwa mazowieckiego, wspólnie z posłem Mirosławem Maliszewskim oraz Zbigniewem Gołąbkiem ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Marszałek wyróżnił także za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności pamiątkowymi dyplomami uznania grupę dylewskich druhów.
70-lecie było również okazją do wręczenia ochotnikom odznaczeń: Srebrnego i Brązowych Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa a także odznaczeń za wysługę lat (60, 45 oraz 20 lat). Na pamiątkę jubileuszu wbito okolicznościowe gwoździe w pamiątkowy drzewiec.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dylewie powstała 3 sierpnia 1948 roku dzięki aktywnej działalności grupy lokalnych patriotów. Inicjatorami jej istnienia byli: Szczepan Lenart, Jan Marzec, Adam Sałut, Władysław Wojciechowski, Ludwik Balcerzak, Wacław Grzegorczyk, Jan Wojciechowski, Franciszek Łojszczyk, Jan Fatkowski, Władysław Jakubczak, Józef Bąk, Henryk Sobczak oraz Szczepan Lipiec. Pierwszym prezesem OSP Dylew został Szczepan Lenart, a jego zastępcą Jan Marzec, natomiast komendantem Józef Bąk. Na przestrzeni lat prezesami dylewskiej straży byli: Piotr Figurski, Jakub Kucharski, Jan Balcerzak, Benedykt Jakubczak, Jacek Marzec (obecnie). Komendantami byli: Józef Bąk, Jan Gniadzik, Sławomir Bitner, Wiesław Łojszczyk, Jan Bogacki, Stanisław Walkiewicz, Benedykt Jakubczak, Czesław Jakubczak oraz Arkadiusz Byliniak (obecnie). Czynnymi i wyróżniającymi się druhami byli: Władysław Omen, Józef Balcerzak, Jan Balcerzak, Marian Sobieraj oraz Jan Wojciechowski. W początkowych latach działalności funkcję strażnicy pełniła wyremontowana stara szopa, która znajdowała się w miejscu obecnej kaplicy w Dylewie. Strażacy z własnych funduszy zakupili działkę, na której obecnie mieści się remiza. W 1968 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą oddano do użytku po dwóch latach. Dokładnie 50 lat później przeprowadzono jej rozbudowę, a w dniu uroczystości odbyło się jej oficjalne otwarcie oraz poświęcenie.
W 2000 roku straż pozyskała samochód pożarniczy Star 244. Władze samorządowe dofinansowały zakup mundurów oraz wyposażenia. Lokalna społeczność ufundowała sztandar jednostki, a inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Jan Balcerzak oraz Jacek Marzec. Uroczystość jego poświęcenia oraz przekazania odbyła się 3 sierpnia 2003 roku.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja