Za wolną i niepodległą Polskę

Za wolną i niepodległą Polskę

W dniu 11 listopada w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 101. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczyste obchody odbyły się w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Rozpoczęły się koncertem „I przyszła wolność…” w wykonaniu Klasycznego Kwintetu Dętego „Favori” oraz solistów: Anny Nadwodnej i Krzysztofa Ciupińskiego-Świątka. Kwintet uświetnił nowomiejskie uroczystości i nadał im niepowtarzalny klimat. Artyści wykonali znane pieśni patriotyczne, m.in.:  „Pałacyk Michla”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń” czy „Czerwone maki na Monte Cassino” oraz wiązankę „zakazanych piosenek”.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariusz Dziuba powitał uczestników uroczystości i swoim przemówieniem przybliżył historię tego ważnego dla wszystkich Polaków dnia. Po przemówieniu została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo celebrował o. Zdzisław Tokarczyk – Gwardian Klasztoru Ojców Kapucynów. Msza odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem asysty z 1.Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego.
W uroczystościach uczestniczyli: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów ppłk Mariusz Muskus, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu płk pil. mgr inż. Maciej Siemiński, Dowódca 1.Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu płk Andrzej Kozera oraz Z-ca Dowódcy ppłk Piotr Janicki, Z-ca Dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grójcu mjr Roman Kacprzak, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Grójcu st. kpt. Grzegorz Michalski, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu. podinsp. Wojciech Bednarski, Dyrektor radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Wojciech Nalberski, Radni Rady Powiatu Grójeckiego, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Tomaszem Pietruchą, sołtysi oraz przewodniczący osiedli, Ochotnicze Straże Pożarne na czele z Prezesem Tadeuszem Klatką i Komendantem Jackiem Chrobokiem, Dyrektorzy i pracownicy instytucji z terenu gminy NM, kombatanci walk o niepodległość, Siostry Przełożone i Matki Generalne Zgromadzeń z terenu gminy, leśniczy, Dyrektorzy, Nauczyciele oraz uczniowie Szkół, Przedstawiciele Instytucji Pozarządowych oraz mieszkańcy i poczty sztandarowe.
Po nabożeństwie orszak niepodległościowy na czele z Kompanią Honorową 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz pododdziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z pochodniami, licznymi sztandarami oraz mieszkańcami przeszedł pod pomnik – obelisk poświęcony wszystkim poległym za wolność Ojczyzny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk. Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał mjr Rafał Łyżwa, po którym kompania oddała salwę honorową pamięci bohaterów poległych w walkach za wolność i niepodległość Ojczyzny. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczny znicz, a na zakończenie uroczystości był pokaz sztucznych ogni oraz gorąca grochówka dla wszystkich uczestników uroczystości.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, Dowódcy 1. ORel w Grójcu oraz opiekunom i młodzieży z ZDZ.  Dziękujemy Duchowieństwu za uroczystą oprawę mszy świętej, pocztom sztandarowym i delegacjom, strażakom OSP z terenu gminy, radnym Rady Miejskiej, sołtysom i przewodniczącym Rad Osiedli, funkcjonariuszom policji za zabezpieczenie naszych obchodów, dyrektorom i pracownikom instytucji z terenu gminy, dyrektorom placówek oświatowych wraz z uczniami i przedszkolakami, pracownikom Urzędu oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą. Słowa podziękowania składamy wszystkim przybyłym na uroczystość Narodowego Święta Niepodległości.
Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę lub w inny sposób przyczynili się do odzyskania naszej suwerenności, zapisze się głęboko w naszych sercach i umysłach.                                    

UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja