Nie chcemy, ale musimy

Nie chcemy, ale musimy

W nadchodzącym roku wzrosną stawki lokalnych podatków. Zdaniem samorządu Mogielnicy podwyżki są konieczne, bo rząd obarcza gminę kolejnymi zadaniami, nie dając pieniędzy na ich realizację.

W trakcie ostatniej sesji, która odbyła się 22 listopada, rada gminy zatwierdziła przyszłoroczne stawki podatków lokalnych m. in. od nieruchomości oraz transportowego.

Będzie drożej
Zgodnie z nową tabelą stawek w 2020 roku przedsiębiorca za 1 metr kwadratowy gruntu związanego z działalnością gospodarczą zapłaci 95 groszy (wzrost o 2 grosze). Z kolei za każdy 1 metr kwadratowy budynku zajętego na działalność firmy musi uiścić opłatę w wysokości 23,90 zł (więcej o 43 grosze). W obu tych przypadkach są to maksymalne stawki przewidziane przez prawo.
Do góry pójdą też opłaty od środków transportowych. Na przykład właściciel auta ważącego od 5,5 do 9 ton włącznie w przyszłym roku będzie musiał się liczyć z wydatkiem 1414 zł. W dobiegającym już końca 2019 roku stawka podatku od takiego samochodu wynosiła 1241 zł.

Jesteśmy zmuszeni
Kontrowersje podczas sesji wzbudziła jedynie podwyżka podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym wraz z ładunkiem ważą  od  7  ton  do  12  ton (z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). Urząd zaproponował bowiem, by opłata za tego typu środek transportowy wzrosła z 828 zł do 1696 zł, czyli o ponad 100%.
Przeciwko podwyżce o ponad 100% zaprotestował radny Edward Kieszek. – Jest to rozbój w biały dzień – oznajmił, a następnie złożył wniosek, by zwiększyć opłatę, ale tylko o 20%. Jego propozycja nie zyskała jednak aprobaty pozostałych radnych.
Burmistrz Sławomir Chmielewski, komentując słowa Edwarda Kieszka, poinformował, że ponad stuprocentowa podwyżka będzie dotyczyć jedynie 4 sztuk pojazdów należących do osób prawnych. Stwierdził również, że sam nie jest zwolennikiem podwyższania stawek, ale polityka rządu zmusza gminy do podnoszenia podatków. – Samorządność w tym kraju się kończy, bo wyznaczane są nam zadania, na które nie otrzymujemy pieniędzy. Podam przykład: wydatki na same płace w oświacie w przyszłym roku wzrosną o ponad 2 mln zł, natomiast subwencję zwiększono nam tylko o 70 tys. zł [szerzej piszemy o tym na stronie 5 – red.] – powiedział. – Populiści, którzy mówią o obniżeniu podatków, powinni mówić o tym nie tutaj, ale na ul. Wiejskiej [przy Wiejskiej zlokalizowany jest Sejm RP – red.] – dodał.
Za stawkami podatku od nieruchomości na 2020 rok opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sesji. Natomiast stawki podatku od środków transportowych poparło 12 rajców, przeciw był Edward Kieszek.                     

 

Ostatnio zmienianywtorek, 03 grudzień 2019 10:21
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja