Oświata kosztuje i to coraz więcej

Oświata kosztuje i to coraz więcej

W porównaniu do roku 2019 przyszłoroczne wydatki gminy Mogielnica na oświatę wzrosną o ponad 2 miliony złotych.

Według szacunków mogielnickiego samorządu utrzymanie oświaty będzie kosztować gminę w przyszłym roku około 16,8 mln zł. To mniej więcej 42% wszystkich planowanych wydatków gminy.
Co ciekawe, w poprzedniej uchwale budżetowej, obejmującej 2019 rok, gmina zarezerwowała na zadania oświatowe 14,2 mln zł. Środki te, jak się później okazało, nie wystarczyły jednak na pokrycie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli. Stało się tak głównie dlatego, iż od września wzrosły pensje nauczycieli (wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 9,6%, wprowadzenie dodatku stażowego oraz ustalenie dodatku wychowawczego na minimalnym poziomie 300 zł). Rząd koszt podwyżek zrekompensował gminom tylko częściowo. Resztę pieniędzy (około 170 tys. zł), które pedagogom zagwarantowała ustawa, gmina musiała zorganizować sama.

Mniej niż połowa
Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Jak wspomnieliśmy, koszty realizowania zadań oświatowych, głównie dzięki ustawowym podwyżkom wynagrodzeń, wzrosły co najmniej do poziomu 16,8 mln zł. Co prawda subwencja oświatowa, którą gmina otrzymuje z budżetu państwa, zwiększy się – w porównaniu do 2019 roku – ale tylko o 70 tys. zł.
Liczby nie są optymistyczne. Przyszłoroczna subwencja oświatowa z budżetu państwa dla mogielnickiego samorządu wyniesie tylko 8,23 mln zł. To oznacza, że na oświatę gmina musi znaleźć we własnej kasie około 8,58 mln zł. – To mniej niż 50% wszystkich kosztów – zwraca uwagę burmistrz Sławomir Chmielewski. – Artykuł 167 Konstytucji RP mówi: „jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”. Dotacja w wysokości mniej niż 50% kosztów zadania na pewno nie jest zapewnieniem odpowiedniego udziału – wskazuje.

Mniej inwestycji
Znalezienie brakującej kwoty jest nie lada zadaniem dla burmistrza, którego zadaniem jest skonstruowanie projektu budżetu.
By znaleźć pieniądze na oświatę, trzeba było na przykład zmniejszyć środki na utrzymanie dróg (m.in. remonty cząstkowe, zakup tłucznia itp.). W 2019 roku gmina miała na ten cel 486 tys. zł, a na 2020 już tylko – 334 tys. zł. Znacznie skromniejsza będzie też kwota na inwestycje. Na dzień dzisiejszy samorząd zakłada, że pieniędzy wystarczy tylko na modernizację dwóch dróg (Aleja III we wsi Górki-Izabelin oraz trasa Tomczyce – Ślepowola), budowę jednego chodnika (przy ul. Stegny) oraz sporządzenie dokumentacji kilku zadań planowanych do realizacji w nieco dalszej przyszłości. Dodajmy jednak, że wspomniane dwie drogi i chodnik powstaną, jeżeli gmina otrzyma odpowiednio wysokie dofinansowanie.

Cięcia, cięcia, cięcia…
To nie koniec cięć w budżecie. Gmina musiała znacznie ograniczyć środki na prace geodezyjne. Budżet na ten cel zmniejszono z 35 tys. zł do 15 tys. zł. – Wnioski o wytyczenie granic będą pozytywnie rozpatrywane tylko w najbardziej uzasadnionych przypadkach – tłumaczy burmistrz.
To samo dotyczy działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w którym zawarte są środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Do OSP z budżetu gminy w przyszłym roku trafi kwota 339 tys. zł, czyli o 24 tys. mniej niż w obecnym.
Zaplanowano też oszczędności m. in. na dotacjach dla klubu sportowego, na działaniu biura rady miejskiej, ośrodka pomocy społeczności, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a nawet na stypendiach.

Nie wystarczy?
Sławomir Chmielewski obawia się, że mimo zwiększenia puli środków na oświatę zarezerwowana kwota może nie wystarczyć. – Rząd zapowiada, że od 1 września 2020 roku znów wzrosną pensje nauczycieli. Jeżeli do tego dojdzie, to ja nie mam nawet złotówki na wzrost wynagrodzeń – mówi burmistrz.
Więcej informacji o budżecie gminy Mogielnica na 2020 rok podamy już po przyjęciu przez radę gminy uchwały budżetowej.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja