Oświadczenie

Oświadczenie

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Grójec,

My, niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Grójcu jesteśmy zaskoczeni wypowiedziami Pana Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy, dotyczącymi współpracy z Radą Miejska w Grójcu, które pojawiły się w wywiadzie udzielonym gazecie „Życie Grójca”.
Składając ślubowanie radnego rok temu, zobowiązaliśmy się przede wszystkim do służenia dobru mieszkańców. Z całą pewnością nie chcemy, aby osobiste ambicje któregokolwiek z radnych przeszkodziły w kontynuowaniu pozytywnych zmian w naszej gminie.
Dobre decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec wspieramy i zamierzamy wspierać, natomiast ruchy nieudolne i niewłaściwe będziemy krytykować.
Radni Rady Miejskiej w Grójcu bardzo intensywnie pracują nad projektami uchwał, które na bieżąco przedkładane są Radzie. Jesteśmy mocno zaskoczeni słowami Burmistrza, że: „wszystkie moje pomysły spotykają się z totalną krytyką byłych decydentów i kilku ich sprzymierzeńców.” Przez ostatni rok radni podjęli 147 uchwał, 2 wycofali z porządku obrad, a odrzucili jedynie 3 uchwały.
Z całą pewnością współpraca Burmistrza z Radą układałaby się lepiej gdyby nie stawianie radnych przed faktem dokonanym i wprowadzanie do porządku obrad ważnych projektów uchwał, które nie zostały omówione wcześniej na komisjach.
Przytoczona w wywiadzie sprawa żłobka nie została wyrzucona do kosza. Radni zdecydowali, że najpierw należy kupić działkę pod budowę żłobka, a następnie wykonać projekt. Nie można projektować budynku na gruncie, którego gmina nie jest właścicielem. Rada Miejska musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej
w Grójcu radni podjęli trzy uchwały w sprawie nabycia gruntów w centrum Grójca, więc sprawa żłobka jest jak najbardziej aktualna.
Jeżeli chodzi o sprawę pieniędzy uzyskanych dzięki „kolejce”, radni Rady Miejskiej zdecydowali, że są ważniejsze zadania do realizacji w bieżącym roku, niż przeznaczenie 277 tys. zł na wykonanie prac porządkowych na terenach zlokalizowanych w pasie kolejki wąskotorowej w Gminie Grójec (wycinka i nasadzenia drzew oraz inne prace porządkowe).
Zabezpieczenie w budżecie 120 tys. zł na projekt rozbudowy szkoły w Lesznowoli w naszej ocenie jest jak najbardziej zasadne. Do Rady Miejskiej w tej sprawie trafiło kilka pism, między innymi od rodziców uczniów, kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły z prośbą o rozbudowę placówki. W związku z powyższym radni pochylili się nad wnioskiem mieszkańców naszej gminy i zainicjowali zabezpieczenie środków w budżecie. Kolejne 100 tys. zł radni przeznaczyli na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej. W mieście brakuje ścieżek rowerowych, a tego typu trakt to pomysł godny rozpatrzenia z uwagi na to, iż Gmina Grójec jest współwłaścicielem majątku kolejki wąskotorowej. Pozostałe 57 tys. zł radni przeznaczyli na wykonanie prac porządkowych na terenach zlokalizowanych w pasie kolejki wąskotorowej w Gminie Grójec.
Pamiętajmy, że Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, a Burmistrz wykonawczym. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i działamy w ich imieniu. Zwracamy się zatem do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy o rozwagę i nieobarczanie całą odpowiedzialnością Rady Miejskiej w Grójcu, za nietrafione decyzje i posunięcia.

Ostatnio zmienianywtorek, 14 styczeń 2020 11:32
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja