Zakończyły się zebrania OSP z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zakończyły się zebrania OSP z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych za 2019 rok w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Podczas zebrań strażacy dokonali podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Takie zebrania odbyły się w dniach: 18 stycznia w OSP Łęgonice, 1 lutego w OSP Jankowice, 8 lutego w OSP Domaniewice i OSP Żdżary, 15 lutego w OSP Godzimierz i OSP Rosocha, 22 lutego w OSP Nowe Miasto nad Pilicą oraz 29 lutego w OSP Gostomia i OSP Bielin y. We wszystkich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Pan Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Pietrucha, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Pan Tadeusz Klatka, Komendant Gminny Pan Jacek Chrobok oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, a także radni gminni, sołtysi i mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Łączna frekwencja druhów na zebraniach wyniosła około 68%.
Podczas tych spotkań członkowie OSP przedstawiali sprawozdania z działalności jednostek oraz osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Do najważniejszych należy zaliczyć:
•Udział jednostek OSP z terenu gminy w 281 działaniach ratowniczo-gaśniczych;
•Wykonanie szeregu prac porządkowych, remontowych i budowlanych w remizach strażackich: OSP Łęgonice, OSP Godzimierz, OSP Żdżary, OSP Nowe Miasto nad Pilicą i OSP Domaniewice;
•Zabezpieczanie porządku podczas organizowanych imprez oraz czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych;
•Doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie druhów;
•Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji strażaków OSP w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.
Rok 2019 był bardzo udanym rokiem w zakresie pozyskanych dotacji na ochronę przeciwpożarową. Środki pozyskano z następujących źródeł: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MSWiA. Środki z dotacji przeznaczone zostały na zakup sprzętu ratowniczego, specjalistycznej odzieży ochronnej oraz remonty strażnic. W zależności od potrzeb doposażone zostały wszystkie jednostki OSP. Ponadto rokrocznie z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową przeznaczane jest ponad 500.000 zł. W 2019 roku obchodziliśmy także zaszczytny jubileusz 85 – lecia istnienia OSP Rosocha. W ramach popularyzacji działań straży w służbie pomocy innym w najbliższym czasie planowane są także obchody jubileuszu 120 –lecia istnienia OSP Nowe Miasto nad Pilicą
Wszystkie przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki pomocy Burmistrza Miasta i Gminy i Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą przy współpracy Komendanta i Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP. Warto jednak podkreślić, że osiągnięcia jednostek OSP to przede wszystkim pełne zaangażowanie społeczne samych członków OSP. Na każdym spotkaniu podkreślano jak ważne dla wszystkich mieszkańców gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak odpowiedzialna jest ich praca, jak wiele szacunku i uznania mamy dla członków OSP, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie ratując innych.
Wszystkim Strażakom Ochotnikom serdecznie dziękujemy za ich dotychczasową działalność, profesjonalizm, życzliwość, zrozumienie i zaangażowanie w służbie pomocy innym oraz życzymy realizacji celów i zadań w roku 2020, przy wsparciu władz samorządowych, innych organizacji oraz mieszkańców gminy.
Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja