Marzą o mundurze

Marzą o mundurze

Nowomiejskie liceum z planami utworzenia wojskowej klasy. Podpisano pierwsze porozumienie.

Jak zapowiada dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą, Dariusz Blaszka, od nowego roku szkolnego w placówce uruchomiona zostanie klasa wojskowa. W piątek, 28 lutego placówka podpisała porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa-Mokotów.
– Nasze miasto ma wojskowe tradycje – mówi Dariusz Blaszka, dyrektor nowomiejskiego liceum – Przez wiele lat funkcjonowała tutaj jednostka wojskowa, a obecnie prowadzone są działania, aby ponownie stacjonowała w naszym mieście.
Z ramienia WKU Warszawa – Mokotów, porozumienie podpisał ppłk Mariusz Muskus, który w swojej wypowiedzi podkreślił rangę munduru w Nowym Mieście nad Pilicą.
– Podpisując porozumienie chciałbym zabrać was w inną przestrzeń – mówił do młodzieży ppłk Mariusz Muskus  – Zabrać na eventy, które organizują dowódcy jednostek wojskowych, po to, abyście mogli poznać tę przestrzeń jaką jest służba wojskowa. Byście poznali kultywowane przez nas tradycje wojskowe, patriotyczne, tradycje oręża wojska polskiego, tradycje obecnych żołnierzy.
Jak podkreślił w swojej wypowiedzi burmistrz Mariusz Dziuba, poszerzenie oferty liceum o klasę mundurową to odpowiedź na oczekiwania młodzieży oraz ich rodziców.
– Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym etapem utworzenia klasy mundurowej – poinformował Mariusz Dziuba – Po uzyskaniu wszelkich certyfikatów i zgód kuratorium oświaty uruchomimy taki kierunek w naszym liceum.
Celem utworzenia klasy wojskowej w nowomiejskim liceum jest skrócenie służby przygotowawczej a także dodatkowe punkty dla absolwentów, którzy będą się starali o miejsce w szkołach oficerskich.
– Takich porozumień będzie więcej, aby móc współdziałać z jednostkami wojskowymi – zapowiedział mjr Robert Osys z nowomiejskiego liceum.
Spotkanie z młodzieżą zakończyła prelekcja o możliwościach dostania się do wojska, różnego rodzaju siłach zbrojnych, a także obronie narodowej wygłoszona przez ppłk Mariusza Muskusa.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja