„Zdalna szkoła”

„Zdalna szkoła”

1 kwietnia 2020 roku ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“, w ramach którego samorządy mają możliwość pozyskania dofinansowania na zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.  

Miło nam Państwa poinformować, że wniosek opracowany z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy, pn. „Zakup laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w celu prowadzenia zdalnego nauczania” został pozytywnie zweryfikowany i nasza gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 58 825,98 zł na zakup sprzętu
i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli, umożliwiającego zdalną edukację. Zainteresowanie pozyskaniem ww. sprzętu wyraził Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście nad Pilicą.
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Po wprowadzeniu środków do budżetu możliwy będzie zakup sprzętu.       
 UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja