Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nowym Mieście nad Pilicą

Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nowym Mieście nad Pilicą

3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. W tym dniu rokrocznie świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, które miało miejsce w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga po amerykańskiej.

Jednak ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja miały nieco inny charakter niż zazwyczaj. O godzinie 12.00 w kościele parafialnym została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny oraz członków OSP z okazji święta patrona strażaków Świętego Floriana, przypadającego na dzień 4 maja. Mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć transmisję mszy świętej za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook. Mszę św. odprawił ksiądz dziekan Mariusz Zembrzuski – proboszcz parafii w Nowym Mieście nad Pilicą.
Z powodu ograniczonej ilości osób w uroczystościach uczestniczyli: władze samorządowe na czele z burmistrzem Miasta i Gminy Mariuszem Dziubą, delegacja radnych Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Tomaszem Pietruchą, delegacja strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z prezesem Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP Tadeuszem Klatką i Komendantem Gminnym Jackiem Chrobokiem oraz mieszkańcy, w ilości zgodnie z zachowaniem zasad i obostrzeń epidemicznych. W tych wyjątkowych, nowomiejskich obchodach wziął udział również Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który skierował swoje słowa do mieszkańców, a następie przemaszerował pod pomnik Tadeusza Kościuszki.
Burmistrz Miasta i Gminy w swoim przemówieniu złożył życzenia druhom OSP oraz cytując słowa Jana Pawła II podkreślił wagę Konstytucji 3 maja dla każdego z nas:
„… ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim” .

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalono znicz.
  Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja