WIOSENNE PRZYMROZKI - Informacja dla rolników

WIOSENNE PRZYMROZKI - Informacja dla rolników

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 r. oraz 21-22 maja 2020 r. na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, poszkodowani producenci mogą składać wnioski o szacowanie szkód. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy składać do urny ustawionej przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy od 1 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. Prosimy o zachowanie terminowości.
Wypełniając wnioski należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Prosimy także o staranne uzupełnianie wniosku zgodnie z poniższą instrukcją.
We wniosku wpisujemy jedną datę z w/w okresów wystąpienia szkód spowodowanych przymrozkiem wiosennym.
Prosimy aby wniosek był trwale spięty z załącznikami lub w kopercie.
Uwaga!
Do wniosków należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2020;
Ponadto, w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – (Księgę Stada lub Paszporty).
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 6741098 wew. 38, wew. 42, wew. 47
Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja