Meldujemy wykonanie zadań

Meldujemy wykonanie zadań

Rok 2017 przeszedł do historii. Dla władz gminy Pniewy był to bardzo pracowity, ale i owocny czas. Wszystkie zaplanowane założenia zostały wykonane.

Remonty dróg gminnych kosztowały budżet 1.859,891,95 złotych. Za tę kwotę położono 12 kilometrów 278 metrów nawierzchni emulsyjno-grysowej. Nową nawierzchnię zyskały drogi w miejscowościach: Kruszew, Wola Pniewska, Witalówka, Osieczek, Michrów, Jeziora-Nowina, Jeziora, Załęże Duże, Kocerany, Jurki, Wola Grabska, Czekaj.
Dwie duże inwestycje, polegające na  położeniu nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec – Ciechlin, Huta Jeżewska – Natalin zostały przeniesione do realizacji na rok bieżący, a pieniądze na ten cel zarezerwowane są w budżecie na rok 2018.
Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo kamienne za kwotę 170.149,16 złotych. Dzięki temu zostały wyremontowane kolejne drogi gminne.
Wykonano również remonty cząstkowe na wszystkich drogach za kwotę 71.479,69 złotych.
Gminie przyznano także dotację w wysokości 133 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Jurki – Kruszew – Wola Pniewska. Na „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy w roku 2017” otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.345,86 złotych.
W budynku Urzędu Gminy zamontowano klimatyzację, została także wymieniona stolarka drzwiowa, zmodernizowano też stację uzdatniania wody w Michrowie.
Oprócz tego zadbaliśmy o naszych mieszkańców organizując bezpłatne kursy nauki języków obcych (niemiecki, angielski), po raz XII odbyła się „Noc Świętojańska”. Już szósty raz wręczyliśmy nagrody rodzinom, które brały udział w konkursie „Ogródek warzywny w każdej rodzinie”. 2017 rok był szczególnie trudny dla naszych mieszkańców. Pogoda płatała ogromne niespodzianki. W wyniku wiosennych przymrozków do gminy wpłynęły 543 protokoły o szacowanie szkód. Bardzo mokra aura spowodowała także podtopienia i zalania. Naszej gminy nie oszczędziły też huragany. Najdotkliwszy nawiedził gminę Pniewy z końcem czerwca.
30 listopada natomiast odbył się przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych, w wyniku którego została sprzedana działka gminna w Osieczku za kwotę 137.231 złotych brutto oraz działka gminna w miejscowości Jeziora za kwotę 68.757 złotych brutto.
Na 2018 rok w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 20.491.327,00 złotych, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 20.025.327,00 złotych.
Rada Gminy uchwalając tegoroczny budżet zabezpieczyła zgodnie z Uchwałą intencyjną kwotę 1.500.000,00 złotych na udzielenie pomocy powiatowi grójeckiemu przy realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów”.
Zaplanowano również remonty następujących dróg gminnych:
- remont drogi Przęsławice – Tomaszówka - 30.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Konie – Wólka Załęska 110.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Michrów – Kocerany (został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej) 290.000.00 zł.
Wójt i Rada Gminy zdają sobie sprawę z potrzeb wynikających z utrzymania dróg gminnych, jednak uważają, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia przebudowy drogi powiatowej  nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów.
Z wyodrębnionego w tegorocznym budżecie funduszu sołeckiego zaplanowano zakup tłucznia za 218.104,97 złotych.
UG Pniewy


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja