Aktywność kluczem do sukcesu

Aktywność kluczem do sukcesu

Istnieje żartobliwe powiedzenie, że gdy spotyka się trzech Niemców to zakładają stowarzyszenie. W ciągu wielu lat spędzonych w tym kraju miałem okazję przekonać się, że nie odbiega to tak bardzo od rzeczywistości.

Przez ostatnie 10 lat mieszkałem w gminie liczącej ok. 10 000 mieszkańców skupionych w trzech miejscowościach. Działało w niej ponad 10 aktywnych stowarzyszeń o bardzo zróżnicowanym spektrum: sportowe (tenis stołowy, gimnastyka, lekkoatletyka), trzy kluby piłkarskie, hodowców małych zwierząt (drób i króliki), akwarystów, wychowania psów, plantatorów owoców, towarzystwo muzyczne, orkiestra itd. itp.
Istotną rolę odgrywały również istniejące we wszystkich trzech miejscowościach ochotnicze straże pożarne, prowadzące intensywną pracę z młodzieżą, począwszy już od dziesięciolatków.
Dorocznie odbywało się 9 stałych imprez organizowanych przez społeczność lokalną. Najważniejszą uroczystością był festyn uliczny w największej miejscowości, podczas którego wszystkie stowarzyszenia organizowały własne stragany prześcigając się w pomysłowości oferowanych przysmaków i przedmiotów rękodzieła, pochodzących od mieszkańców gminy. Do tego dochodziły spotkania organizowane przez szkoły, jak jarmark świąteczny, uroczyste zakończenie roku szkolnego i inne pomniejsze okazje. Wszystkie te imprezy wolne były od profesjonalnych sprzedawców jarmarcznych gadżetów, dzięki czemu całkowity dochód stanowił nagrodę za wysiłek członków lokalnej społeczności i zasilał kasę stowarzyszeń. Dzieci, zamiast wydawać pieniądze na cukrową watę, kapiszony, czy plastikową tandetę mogły wybierać pomiędzy domowymi słodyczami i szklanką soku.
Ułatwieniem była praktyka hurtowników napojów, którzy dawali je w komis i przyjmowali zwrot niewykorzystanych opakowań. Zmniejszało to istotnie ryzyko zamówienia zbyt dużej ich ilości. Można było również, za niewielką opłatą, wypożyczyć składane stoły i ławki oraz naczynia.
Nie było również części oficjalnej i wszyscy, łącznie z burmistrzem i innymi VIP-ami bawili się po prostu, na równi z obywatelami.
Istnienie tak wielu stowarzyszeń dawało mieszkańcom gminy możliwość rozwijania własnych zainteresowań i wsparcia w zorganizowanej grupie tematycznej. Młodzieży dawało to szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania wolnego czasu.
Miało to również odbicie w funkcjonowaniu samorządu. W skład gminnej rady wchodzili ludzie znani i cenieni, za ich aktywność społeczną. Stanowili oni grupę „Wolnych Wyborców”, dysponującą dwukrotnie większą ilością głosów w stosunku do frakcji partii politycznych. W ten sposób inicjatywy polityków i administracji dopasowywane były do rzeczywistych potrzeb społeczności przy pomocy stanowiska tej grupy, złożonej z osób obdarzonych zasłużonym zaufaniem obywateli.
W każdej społeczności drzemie potencjał osób dysponujących wiedzą i energią, jednak do jego uruchomienia konieczny jest katalizator – ktoś z pasją gotów do poświęcenia własnego czasu, aby zachęcić innych do wspólnego działania. W naszej rzeczywistości pokutuje niestety sceptyczne podejrzenie, że ktoś bezinteresownie aktywny „na pewno coś z tego ma”, podczas gdy w większości przypadków jest to jedynie satysfakcja z dokonań służących ludziom, wśród których żyją.
W Gminie Pniewy przykładem może być Ireneusz Piekarski – inicjator grupy, wspierającej działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach z oddziałem w Michrowie. Redagowana przez niego strona internetowa Bibliotekarze.org informuje na bieżąco o, dokumentowanych własnymi zdjęciami i filmami, wydarzeniach na terenie gminy. W zamyśle ta strona spełniać ma również funkcję platformy wymiany informacji i drobnych ogłoszeń w obrębie Gminy.
Lokalizacja oddziału biblioteki w Michrowie umożliwia prowadzenie tam różnorodnych zajęć jak kursy językowe, sekcja karate, rękodzieło dla najmłodszych, taniec irlandzki, czy prowadzone przez panią Agatę de Mezer muzykowanie z grupą Micherki i wiele innych. Pomieszczenia Oddziału służą też, w każdy ostatni wtorek miesiąca, jako miejsce spotkań osób o podobnych zainteresowaniach, lub po prostu wymiany myśli i informacji w Klubie Czytelnika. Stanowić to może zalążek z którego rozwiną się grupy tematyczne i stowarzyszenia. Liczymy na wsparcie samorządu gminy. Mamy nadzieję na współpracę z istniejącymi organizacjami, OSP i innymi aktywnymi grupami w celu koordynacji działań, usprawnienia przepływu informacji i realizacji wspólnych zamierzeń.
Ożywienie działalności społeczno-kulturalnej wzbogaca krajobraz gminy i zwiększa jej atrakcyjność, zarówno dla rdzennych mieszkańców, jak i nowo przybyłych.
Jacek Janota-Bzowski

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja