Nowe łazienki w strażnicy OSP Konie

Nowe łazienki w strażnicy OSP Konie

Z końcem sierpnia został zakończony remont łazienek w strażnicy w OSP Konie.

Inwestycja była możliwa do realizowania dzięki pozyskanym przez gminę Pniewy środkom z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MAZOWSZE 2018.  W ramach MIAS 2018 gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych danego zadania, z tym, że jedno zadanie mogło otrzymać dofinansowanie nie wyższe niż 10 000,00 zł. Umowa o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na realizację zadania pn. „Remont łazienek Strażnicy OSP Konie” na kwotę 10 000,00 zł, została podpisana w dniu 21 czerwca 2018r. między województwem mazowieckim a gminą Pniewy.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja