Otwarcie Klubu Senior +

Otwarcie Klubu Senior +

W dniu 11 lutego 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w miejscowości Wilczoruda – Parcela.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, wojewoda mazowiecki Artur Standowicz, Weronika Piwarska – reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Teresa Bednarska – reprezentująca Ministra Marka Suskiego, Ks. kan. Wojciech Kołakowski, przewodniczący rady gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, sołtys Wilczorudy Tadeusz Skarżyński, sołtys Wilczorudy–Parceli Marcin Pawlak, prezes Stowarzyszenia Górna Jeziorka Apoloniusz Stawicki, radni gminy Pniewy, sołtysi i seniorzy.
Uroczystość rozpoczął wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak dziękując gościom za przybycie i podsumowując zakres prac przeprowadzonych w budynku po szkole podstawowej w Wilczorudzie–Parceli. Następnie głos zabrał wojewoda mazowiecki Artur Standowicz gratulując wykonania przedsięwzięcia oraz zachęcając seniorów do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu Senior+. List gratulacyjny od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odczytała Weronika Piwarska i przekazała upominek dla Klubu Senior +. Następnie list gratulacyjny od Ministra Marka Suskiego odczytała Teresa Bednarska.  Pomieszczenia Klubu Senior+ zostały poświęcone przez ks. kan. Wojciecha Kołakowskiego, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi.

O inwestycji …
W okresie 01.08.2018 – 31.12.2018 na terenie gminy Pniewy w miejscowości Wilczoruda – Parcela w budynku po szkole podstawowej został utworzony Klub „Senior+”, zgodnie ze standardami minimum Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Gmina Pniewy utworzyła klub na 30 miejsc. Zostały przeprowadzone roboty budowlano – remontowe  w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora+ i korzystania z lokalu przez osoby niepełnosprawne. Wydzielono łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz zaadaptowano dawne prysznice na ogólnodostępną szatnię.  Przed wejściem do budynku przebudowano schody wejściowe i wybudowano pochylnię umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektu.  Zostały wykonane nowe posadzki betonowe i podłogi  z terakoty w kuchni, wiatrołapie, łazience dla niepełnosprawnych, korytarzu, szatni i sali konferencyjnej. Zamontowano nowe urządzenia sanitarne w łazience. Wymieniono drzwi wewnętrzne. Pomieszczenia kuchni, szatni i konferencyjnej wyposażono w meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, wieszaki, komputer.
Koszt utworzenia placówki zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+” wyniósł 156 052,23 zł, z czego dofinansowanie od wojewody mazowieckiego stanowi 124 841,78 zł (80% wartości zadania), wkład gminy Pniewy to 31 210,45 zł (20% wartości zadania).
Konkurs na prowadzenie Klubu Senior+ wygrało Stowarzyszenie Górna Jeziorka.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja