Śluby w plenerze

Śluby w plenerze

Ślub dla wszystkich jest wydarzeniem wyjątkowym.

Nie ma chyba pary, która nie chciałaby aby okoliczności, w jakich przysięgną sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, były szczególne i jedyne w swoim rodzaju. Coraz częściej młodzi narzeczeni marzą o tym, aby ich śluby odbyły się poza tradycyjnym Urzędem Stanu Cywilnego, na przykład nad jeziorem, w ogrodzie i innych pięknych okolicznościach przyrody.
Podążając za zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa, Urząd Stanu Cywilnego w Pniewach jest otwarty na udzielanie ślubów poza murami swojej siedziby.
Formalności, jakie powinni spełnić narzeczeni to:
- zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego na co najmniej 1 miesiąc przed planowaną uroczystością z dowodami osobistymi w celu złożenia wniosku o ślub poza urzędem;
- dokonać opłaty w wysokości 1084 zł. Kwota ta jest sumą opłaty podstawowej za ślub – 84 zł i opłaty dodatkowej za ceremonię poza urzędem – 1000 zł.
Wybierając miejsce na ślub poza USC należy pamiętać o regulacjach zawartych w Ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego   (Dz.U. 2018 poz. 2224 Obwieszczeni Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  z dnia 9 listopada 2018 r. w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego), a konkretnie o art. 85 pkt. 5 i 6:
5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
Ze względu na urokliwość terenu gminy Pniewy, zachęcamy wszystkich do zawierania ślubów poza USC. Dużą popularnością, jako miejsce takiej ceremonii, cieszą się obiekty znajdujące się przy zalewie w Osieczku. Dzięki uprzejmości właścicieli restauracji „Młyn Osieczek”,  razem z tekstem publikujemy zdjęcie z takiej uroczystości.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja