Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy ze względu na wygaśnięcie gimnazjum oraz na liczne prace, jakie trwają lub są zaplanowane do przeprowadzenia w poszczególnych szkołach.

W PSP w Karolewie trwają obecnie prace remontowe części zajmowanej przez niepubliczny punkt przedszkolny oraz pomieszczeń obecnie niewykorzystywanych, które zostaną zaadoptowane na sale szkolne.
PSP Kruszew zajęła pomieszczenia i salę gimnastyczną po wygaszonym gimnazjum, natomiast w części sal, zajmowanych dotychczas przez szkołę podstawową, trwają prace remontowe, celem których jest ich dostosowanie na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego. Lokal w domu nauczyciela, w którym do tej pory funkcjonowało przedszkole będzie zaadoptowany na cele żłobka samorządowego. 
Na grudzień 2019 r. zaplanowane są także prace modernizacyjne w PSP w Ciechlinie, wskutek których zostaną zaadoptowane pomieszczenia na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego.
W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach z terenu gminy Pniewy udział wzięli wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i sekretarz Maciej Michalski.  Życzyli oni wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom owocnej i miłej współpracy w kolejnych 10 miesiącach nauki. Ponadto wójt gminy Pniewy podczas uroczystości w PSP w Kruszewie podziękował ustępującym dyrektorom: pani Ewie Wójcik i panu Zdzisławowi Białackiemu za wieloletnią pracę na rzecz szkoły podstawowej i gimnazjum. Wręczył również oficjalne powołanie dla pani Agaty Walczak na dyrektora PSP w Kruszewie. Pierwszoklasiści z Kruszewa złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów.
Wszystkim szkołom zostały przekazane komputery zakupione w ramach realizowanego przez Gminę Pniewy projektu „Ja w Internecie”.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja