Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych”.

W obecności starosty radomskiego Waldemara Trelki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król podpisała 39 umów na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu. Wśród beneficjentów znalazła się również gmina Pniewy, która otrzymała 30 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pniewy”, w ramach Programu nr 2019-NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Gminę Pniewy reprezentował wójt Ireneusz Szymczak. Kwota otrzymanej dotacji stanowi 90% wartości zadania, pozostałe 10% zostanie pokryte z budżetu gminy Pniewy.
W uroczystości wziął również udział Minister Marek Suski szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wsparciem zostaną objęte jednostki w Wilczourdzie, Przęsławicach, Ciechlinie i Kruszewie.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja