Patriotycznie w gminie Pniewy

Patriotycznie w gminie Pniewy

Spartakiada patriotyczna, Koncert Pieśni Patriotycznej, otwarcie jadalni w Kruszewie oraz Bieg Patriotczny, czyli obchody 101. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. 

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 7 listopada. W tym dniu wystartowała Spartakiada Patriotyczna w gminie Pniewy, zorganizowana przez Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy, w związku z otrzymanym grantem z Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” na realizację Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności-Projekty Grantowe. Zawody sportowe zostały przeprowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbego w Karolewie. Konkurencje sportowe zostały przeprowadzone w czterech kategoriach: dziewczęta kl. V-VI, chłopcy kl. V-VI, dziewczęta kl. VII – VIII i chłopcy kl. VII – VIII.  Dyscypliny, w jakich konkurowali młodzi sportowcy to zwis na drążku, brzuszki, tor przeszkód, wyskok z miejsca i kręcenie kółkiem hula hop. Finał Spartakiady nastąpił 8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody, ufundowane ze środków pochodzących z grantu. Dekoracji dokonała prezes Zofia Rokosz, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymaczak oraz Weronika Piwarska, która w imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego również przekazała dzieciom specjalnie przygotowane na tę okoliczność upominki.
Następnie rozpoczął się Koncert Pieśni Patriotycznej, w którym po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, swoje talenty prezentowały dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Pniewy.
W tym wzruszającym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: przedstawicielka Marszałka Senatu RP Weronika Piwarska, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu Wojciech Nalberski, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, przewodniczący rady LGD „Wszyscy Razem” Marek Mikołajewski, wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak, członek zarządu Starostwa Powiatowego w Grójcu Marzena Rosołowska, Członek zarządu LGD „Wszyscy Razem” Mariola Sitarek, ks. Wojciech Kołakowski, ks. Krzysztof Mindewicz, przewodniczący rady gminy Grzegorz Sowiński oraz dyrektorzy szkół podstawowych Beata Stępniewska, Wojciech Ziółko i Agata Walczak.  W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele rad rodziców, radni gminy Pniewy oraz mieszkańcy Gminy Pniewy.
Po zakończonym koncercie, zgromadzeni goście dokonali oficjalnego otwarcia nowo powstałej jadalni w PSP w Kruszewie. Na remont i wyposażenie jadalni gmina Pniewy otrzymała 25000 zł dotacji w ramach III modułu rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”.
Kolejnym punktem obchodów 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę był zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koniach Bieg Patriotyczny. Start i meta znajdowały się przy Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze. Zawodnicy mogli sprawdzić się na dwóch dystansach do wyboru: 1918 m – dystans podstawowy lub 5000 m – dystans rozszerzony. Do udziału zgłosiło się około 200 osób z terenu Gminy Pniewy oraz z innych gmin z powiatu grójeckiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki oraz posiłek regeneracyjny. Trasę przygotowali i zabezpieczali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Koniach, Przęsławicach, Kruszewie, Ciechlinie i Wilczorudzie. Obsługą zawodników zajęli się pracownicy Urzędu gminy Pniewy. Po zakończonym biegu został wspólnie odśpiewany Hymn Narodowy oraz złożone kwiaty przy kamieniu pamięci porucznika Stefana Ignatowskiego, przy asyście honorowej żołnierzy 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu. Środki w formie dotacji na organizację biegu z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach.
Wszystkim organizatorom i uczestnikom dziękujemy za wspólne świętowanie 101. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz piękne świadectwo patriotyzmu i polskości.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja