4 drogi otwarte!

4 drogi otwarte!

27 listopada 2019 r. nastąpiło otwarcie trzech wyremontowanych dróg powiatowych na terenie gminy Pniewy:
•Rożce-Ciechlin w miejscowości Ginetówka o dł. 1270,00 mb;
•Konie – Wilków  na odcinku Wilczoruda - Parcela – Ciechlin o dł. 1800,00 mb;
•Wilczoruda-Michrów na odcinku Przęsławice-Jurki-Kruszew-Michrów o dł. 5287,00 mb.

Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Grójcu i Gminę Pniewy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, ks. Krzysztof Mindewicz, ks. Wojciech Kołakowski,  członkowie Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska i Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady Starostwa Powiatowego Janusz Karbowiak, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radni Gminy Pniewy oraz Sołtysi miejscowości,  przez które przebiegają wykonane inwestycje.
W Ginetówce przecięcia wstęgi dokonali: Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, członek Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga i sołtys Ginetówki Grażyna Krasowska. Całkowita wartość inwestycji w Ginetówce wyniosła 766 949,35 zł. Dofinansowanie stanowiące 80% wartości -  613 559,00 zł pochodzi od Wojewody Mazowieckie, pozostałe 20% zostało pokryte z budżetu Gminy Pniewy - 92 034,00 zł i budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu - 61 356,35 zł.  
W Wilczorudzie otwarcia dokonali:   Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, członek Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga, Radna Gminy Pniewy Urszula Lesiak, sołtys Ciechlina Krzysztof Kępień i sołtys Wilczorudy Tadeusz Skarzyński. Wartość tego zadania wyniosła 1 843 667,00 zł. Podobnie jak w przypadku drogi w Ginetówce, dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego stanowiło 80% wartości zadania tj. 1 364 626,00 zł. Pozostałą kwotę poniosły Gmina Pniewy – 287 424,00 zł i Starostwo Powiatowe – 191 617,00 zł.
Finał uroczystości nastąpił przy świetlicy w Michrowie. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Starosta Powiatu Grójeckiego przywitali zgromadzonych gości oraz przybliżyli etapy powstania największej w historii Gminy Pniewy inwestycji drogowej. Podczas swoich wystąpień zarówno Wicemarszałek Stanisław Karczewski jak i Minister Marek Suski, podkreślili wiodącą rolę Wójta Gminy Pniewy Ireneusz Szymczaka w realizacji zadania na drodze powiatowej Wilczoruda – Michrów. Następnie nastąpiło przecięcie wstęgi przez Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Ministra Marka Suskiego, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztofa Murawskiego, Starostę Krzysztofa Ambroziaka, Wójta Ireneusza Szymczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Sowińskiego. Wartość wykonanego, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zadania na drodze Wilczoruda – Michrów wyniosła 7 779 122,00 zł. Na jego realizację Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 3 579 122,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte przez Gminę Pniewy – 2 100 000,00 zł i Starostwo Powiatowe w Grójcu – 2 100 000,00 zł.
Przeprowadzenie tak olbrzymich i ważnych inwestycji w ciągu ostatniego roku w Gminie Pniewy było możliwe tylko dzięki dotacyjnym programom rządowym - programy klęskowe i Fundusz Dróg Samorządowych oraz dzięki dobrej współpracy między województwem, starostwem i gminą. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań drogowych, przede wszystkim Wicemarszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu i Ministrowi Markowi Suskiemu oraz liczy na dalsze wsparcie i dobrą współpracę przy kolejnych projektach drogowych.
29 listopada br. została oficjalnie otwarta wyremontowana droga gminna w Wilczorudzie.
W uroczystości udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przedstawicielka Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyradowie Ewelina Dziuba, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, sołtys Wilczorudy Tadeusz Skarzyński.  Obecni byli też Radni Gminy Pniewy: Urszula Lesiak, Wojciech Ernest, Tomasz Dusza, Ireneusz Berdyga, Jarosław Piotrkiewicz, Ryszard Piotrkowicz, Mariusz Byliniak. Przybyli również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczorudzie z Przewodniczącą Moniką Grzeszczyk na czele oraz mieszkańcy Wilczorudy. Wartość przeprowadzonej inwestycji to 375 013,50 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosło 150 000,00 zł, a pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Pniewy: 225 013,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego: 11 637,50 zł. Wykonany został odcinek o długości 1425 mb i 4 m szerokości. Jezdnia została wykonana z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej: wyrównawczej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 4 cm. Dodatkowo, po obu stronach powstały pobocza o szerokości 0,5 m. 
Wszystkim mieszkańcom życzymy szerokiej, bezpiecznej i  zgodnej z przepisami drogi.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja