2019 – rok wielkich inwestycji i dobrych zmian w gminie Pniewy

2019 – rok wielkich inwestycji i dobrych zmian w gminie Pniewy

Z początkiem nowego roku zawsze warto podsumować ten ustępujący, aby wykonać plan dalszych działań i ocenić to, co już udało się zrobić. A w 2019 roku w gminie Pniewy działo się wiele. Był to pierwszy rok kadencji nowego wójta gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka i pierwszy rok znaczących zmian dla Pniew.

Zaczynamy oczywiście od dróg:
•Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ciechlin o dł. 600 mb, wartość inwestycji 1 105 256, 48 zł. Wkład własny gminy Pniewy wyniósł 110 628,24 zł, pozostała kwota pochodziła z funduszy klęskowych Wojewody Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Grójcu.
•Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ciechlin o dł. 230 mb w kierunku Wiatrowca, wartość inwestycji 136 898,90 zł. Wkład własny gminy Pniewy wyniósł  50 000 zł, pozostała kwota pochodziła z funduszy klęskowych Wojewody Mazowieckiego i Starostwa powiatowego w Grójcu.
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczoruda o dł. 1425 mb, wartość inwestycji to 375 013,50 zł. Na to zadania gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000 zł.
•Przebudowa drogi powiatowej Wilczoruda-Michrów na odcinku Przęsławice-Jurki-Kruszew-Michrów o dł. 5287,00 mb. To największa w historii gminy Pniewy inwestycja drogowa o wartości 7 779 112 zł. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Grójcu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy Pniewy wyniósł 2 100 000 zł.
•Przebudowa drogi powiatowej Konie - Wilków na odcinku Wilczoruda-Parcela – Ciechlin o dł. 1800 mb (80% dofinansowania z tzw. Funduszy klęskowych Wojewody Mazowieckiego), wartość inwestycji wyniosła 1 843 667 zł z wkładem gminy Pniewy w wysokości 287 424 zł.
•Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ginetówka o dł. 1270 mb (80% dofinansowania z tzw. Funduszy klęskowych Wojewody Mazowieckiego), wartość tego zadania wyniosła 766 949,35 zł, przy wkładzie własnym gminy Pniewy w kwocie 92 034 zł.
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice o dł. 540 mb, wartość przedsięwzięcia wyniosła 830 478,05 zł. Wkład własny gminy Pniewy to 241 143,41 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 581 334,64 zł.
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załęże Duże o dł. 975 mb, wartość inwestycji 1 996 459,68 zł.  Wkład własny gminy Pniewy to 598 937,90 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 397 521,78 zł.
•Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na kwotę 137 542,48 zł.
Ogólna wartość inwestycji na drogach powiatowych wyniosła 10 756 637,25 zł. Na drogach gminnych przeprowadzono przedsięwzięcia na ogólną wartość  3 243 439,23 zł z dofinansowaniem w kwocie 2 128 855 zł.

Kolejnym tematem, na którym skoncentrowała się gminy Pniewy to oświata i edukacja. Prowadzone były następujące projekty i przedsięwzięcia:
•Realizacji programu „Ja w Internecie” podczas, którego prowadzone były zajęcia komputerowe dla dorosłych, a zakupione na ten cel 38 komputerów zostało przekazane po zakończeniu szkoleń do pniewskich szkół podstawowych. Wartość projektu wyniosła 132 858,91 zł, z dofinansowaniem w kwocie 130 269,26 zł.
•Otwarcie gabinetu stomatologicznego w PSP w Kruszewie. Wartość zadania wyniosła 83 625,52 zł, wkład własny 2 400,00 zł.
•Żłobek samorządowy w Kruszewie. Na utworzenie żłobka w budynku domu nauczyciela przeznaczono 575 372 zł, z czego pozyskano 420 000 w ramach rządowego programu „Maluch+”.
•Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 30 000 zł z dofinansowaniem w kwocie 24 000 zł.
•Jadalnia w PSP w Kruszewie. Na remont sali przeznaczonej na jadalnie przeznaczono 31 250 zł.  Na ten cel pozyskano 25 000 z programu „Posiłek w domu i w szkole”.
•Rozpoczęto prace remontowe w PSP w Kruszewie i PSP w Karolewie.
Ponadto zrealizowane zostały projekty służące podniesieniu jakości życia mieszkańców gminy Pniewy oraz integracji społeczeństwa:
•Utworzenie Klubu Senior+ w Wilczorudzie, wartość projektu 156 052,23 zł, wkład własny 31 210 zł.
•Bieg upamiętniający Żołnierzy Niezłomnych – 1 marca.
•Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w gm. Pniewy, wartość zadania 140 041,79 zł, wkład własny 54 409,33 zł.
•Festyn z okazji Dnia Dziecka i Powitania Lata w Wilczorudzie – Parceli. Projekt o wartości 60 852,43 zł, zrealizowany ze stowarzyszeniem „Górna Jeziorka”, ze 100% dofinansowaniem od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
•Noc Świętojańska, impreza integracyjna nad zalewem w Osieczku.
•Budowa Otwartej Stefy Aktywności w Osieczku,  koszt całkowity wyniósł 117 718,40 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 49 900  zł.
•Spartakiada patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Projekt  o wartości 25 000 zł zrealizowany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju gminy Pniewy, ze 100% dofinansowaniem z LGD „Wszyscy Razem”.
•Bieg Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zrealizowany z OSP Konie, dzięki dofinansowaniu w kwocie 13 800 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej.
•Oczyszczenie zbiornika wodnego w Osieczku. Wartość zadania wyniosła 52 029 zł. Na ten cel gmina Pniewy pozyskała dofinansowanie w kwocie 50 000 zł ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.
•„Nie czekam co los mi da” aktywizacja społeczeństwa. Wartość projektu 280 000 zł, wkład własny 56 000 zł.

Przeprowadzono też inwestycje w 5 sołectwach w ramach „MIAS 2019”:
1.Sołectwo Pniewy zakupiło 4 wiaty przystankowe. Wartość zadania 22 693,50 zł, dofinansowanie 10 000 zł.
2.Sołectwo Michrów wsparło działalność KGW „Michrowianki” w kwocie 20 001,47 zł, dofinansowanie wyniosło 10 000 zł.
3.Sołectwo Wilczoruda wyremontowało dach strażnicy OSP i zakupiło wyposażenie pomieszczenia socjalnego na ogólną kwotę 20 466,53 zł, z dofinansowaniem 10 000 zł.
4.Sołectwo Ciechlin zmodernizowało podjazd do świetlicy w OSP za kwotę 30 686,44 zł z dofinansowaniem 10 000 zł.
5.Sołectwo Teodorówka wymieniło bramę i utwardziło podjazd do Klubu Senior+ w Wilczorudzie. Koszt tego zadania to 19 610,05 zł z dofinansowaniem w kwocie 9 800 zł.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców gmina Pniewy przekazał 4 jednostkom  OSP z terenu gminy wyposażenie i sprzęt gaśniczo-ratowniczy o ogólnej wartości 33 618,36 zł. Na ten cel gmina Pniewy pozyskała dofinansowanie w kwocie 29 920 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W trakcie realizacji jest  zakup średniego wozu bojowego dla OSP Konie, którego wartość wynosi 824 961 zł, wkład własny gminy Pniewy to 304 961 zł.  Pozostałe środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Marszałka Województwa Mazowieckiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, PZU SA oraz środków własnych OSP Konie.
W 2019 roku przeprowadzono inwestycje na ogólną kwotę ponad 9 mln zł, w tym pozyskano rekordową w historii gminy kwotę 3 162 742,50 zł środków zewnętrznych. To był pracowity i owocny rok dla gminy Pniewy.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja