Wóz bojowy dla OSP Kruszew!

Wóz bojowy dla OSP Kruszew!

Z początkiem 2020 roku, po zakupie nowego wozu strażackiego dla OSP w Koniach, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak podejmował działania mające na celu doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pniewy w nowoczesne i przede wszystkim sprawne technicznie wozy bojowe.

Skutkiem tychże starań było podpisanie w dniu 21.04.2020 r. z gminą Piaseczno umowy w sprawie udzielania pomocy rzeczowej. Na mocy tejże umowy gmina Piaseczno przekazała nieodpłatnie na rzecz gminy Pniewy wóz bojowy marki Star, o wartości 22 000 zł. Samochód trafi na stan Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie. Gminę Piaseczno reprezentowała I zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.  Przekazanie wozu bojowego odbyło się z udziałem przedstawicieli OSP w Piasecznie i OSP w Kruszewie.
Wójt gminy Pniewy serdecznie dziękuje burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno Danielowi Putkiewiczowi, I zastępcy burmistrza Hannie Kułakowskiej-Michalak oraz Radzie Miasta i Gminy Piaseczno za przychylność i pozytywne rozpatrzenie prośby gminy Pniewy o bezpłatne przekazanie wozu bojowego. Ponadto, wójt gminy Pniewy dziękuje sekretarzowi gminy Pniewy Maciejowi Michalskiemu za nieocenioną pomoc i wsparcie podczas podejmowanych starań na rzecz OSP Kruszew.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja