Sprzęt komputerowy dla pniewskich szkół

Sprzęt komputerowy dla pniewskich szkół

W obliczu pandemii i wynikającej z niej nowej otaczającej rzeczywistości wiele zadań przyszło realizować z trybie zdalnym za pośrednictwem Internetu. Sytuacja ta dotyczy także prowadzenia nauczania dzieci.

Wychodząc naprzeciw nowej dla wszystkich sytuacji gmina Pniewy dwukrotnie aplikowała o pozyskanie środków na zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego do prowadzenia zdalnej nauki przez pniewskie szkoły podstawowe.  Wskutek otrzymania ogromnego dofinansowania w łącznej kwocie ponad 100 tys. zł.  w maju i czerwcu zakupionych i rozdysponowanych do szkół zostało 35 laptopów z oprogramowaniem, 6 tabletów, 2 monitory dotykowe, 2 torby ochronne i myszy komputerowe. Koszt zakupu został w 100% sfinansowany z otrzymanych dotacji.
Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła pozyskanych zostało 59 848 zł.
Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła+ pozyskanych zostało 45 000 zł.

UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja