Umowy na blisko 710 tys. zł podpisane!

Umowy na blisko 710 tys. zł podpisane!

W dniu 10 lipca 2020r w Starostwie Powiatowym w Radomiu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak zawarli umowy na realizację trzech rządowych programów.

Pierwszy z nich dotyczy infrastruktury drogowej – Fundusz Dróg Samorządowych, w ramach którego gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w kwocie 604 220,96 zł (70% kosztów realizacji zadania) na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osieczek. Dzięki pozyskanej dotacji przebudowie poddany został odcinek o długości 678,00 mb. Zostanie wybudowana jezdnia o szerokości 5 m wraz z jednostronnym 2 m chodnikiem oraz utwardzonym poboczem. Prace na w/w odcinku są już prowadzone, a ich zakończenie planowane jest na 15 sierpnia 2020r.
Kolejne dwa programy dotyczą opieki społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnieniowa”, finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Na ich realizację gmina Pniewy pozyskała ponad 105 tys. zł. Dzięki otrzymanym środkom finansowym, wsparcie uzyskają 3 dorosłe, niepełnosprawne osoby oraz 10 opiekunów osób niepełnosprawnych (2 opiekunów osób dorosłych i 8 opiekunów dzieci).

UG Pniewy
Justyna Płodzik

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja