Pojedynek pań

Pojedynek pań

Długo zapowiadało się na to, że Barbara Galicz będzie jedyną kandydatką do stanowiska burmistrza Tarczyn. Jednak w ostatniej chwili znalazła się rywalka. Jest nią Justyna Bochyńska.

W 2014 roku rywalizacja o urząd burmistrza Tarczyna była znacznie większa. Wówczas, oprócz Barbary Galicz, wystartowali: Daniel Płużyczka, Marek Gieleciński oraz Paweł Byliniak. Zwycięstwo obecnej pani burmistrz było jednak bezdyskusyjne. Wygrała w pierwszej turze z 58,65% poparciem mieszkańców. Czy Justyna Bochyńska okaże się groźniejszą przeciwniczką?

Morze i Mazury
63-letnia Barbara Galicz jest burmistrzem Tarczyna od 2002 roku. I nie ma co ukrywać, że jest zdecydowaną faworytką w tegorocznych wyborach. – Gmina Tarczyn jest wzorem współpracy i umiejętności jednoczenia się wokół wspólnego celu, czyli dobra mieszkańców. Współdziałanie to podstawa rozwoju gminy, poprawy warunków gospodarowania i standardów życia. Dla wielu zewnętrznych obserwatorów, w tym parlamentarzystów, samorządowców czy specjalistów z zakresu ekonomii społecznej, jesteśmy wzorcowym przykładem na to, jak wspaniale może rozwijać się mała ojczyzna – przekonuje w liście do mieszkańców Barbara Galicz.
Wśród swoich planów do realizacji Barbara Galicz wymienia przede wszystkim rewitalizację rynku w Tarczynie, w tym budowę kamienicy (po przeciwnej stronie starego urzędu). Chciałaby również wybudować nowoczesną oczyszczalnie ścieków oraz nową siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie. – Zapewniam, że będziemy dumni z tej strażnicy, ponieważ strażacy z Tarczyna zasługują na piękny budynek i wspaniałe warunki – stwierdziła burmistrz, przedstawiając swój program wyborczy.
Inne istotne inwestycje, które miałyby zostać zrealizowane w przyszłości, to m. in. nowy stadion sportowy, rewitalizacja pałacu w Drozdach, nowy blok komunalny oraz zalew z plażą (w ramach dalszych prac nad zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w Drozdach). – Będziemy mieć morze w Tarczynie, Mazury w Tarczynie – zapowiedziała Barbara Galicz.

Dobre miejsce do życia
Justyna Bochyńska (40 lat) kandyduje z Komitetu Wyborczego Wyborców Gospodarna Gmina. Jest tarczynianką od urodzenia. Na co dzień pracuje jako specjalista kredytowy. 
Na pytanie o swoje priorytety związane ze startem w wyborach Justyna Bochyńska odpowiada: – Moim priorytetem jest gmina jako dobre miejsce do życia i pracy dla wszystkich jej mieszkańców: tych ze wsi i miasta, przedsiębiorców i pracowników, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, młodych i seniorów.
Kandydatka ma bogaty program wyborczy. Ciekawym punktem jest niewątpliwie przedłużenie sieci autobusowej ZTM do Tarczyna. Przy okazji chciałaby usprawnić komunikację na trasach: Tarczyn – Piaseczno i Tarczyn – Mszczonów. Zamierza też dbać o ochronę środowiska – jest zdecydowanie przeciwna „brudnym inwestycjom” typu asfalciarnie, sortownie śmieci i instalacje do utylizacji odpadów.
Justyna Bochyńska zapowiada m. in. budowę żłobka gminnego, wprowadzenie budżetu obywatelskiego, likwidację opłaty adiacenckiej, utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców (w sprawie uzyskiwania środków pomocowych) czy też powołanie Gminnego Ośrodka Sportu, w ramach którego odbywałyby się zajęcia z różnych dyscyplin sportu. W jej programie wyborczym znajdujemy także punkty dotyczące poprawy poziomu kształcenia w szkołach oraz pomysł stworzenia „Centrum Promocji Gminy z bankiem informacji na temat sposobów ciekawego spędzenia czasu”.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja