Więcej zieleni, więcej rekreacji

Więcej zieleni, więcej rekreacji

Gmina Tarczyn pozyskała dwa dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Dzięki temu, oraz zabezpieczeniu w budżecie gminy środków własnych, na terenie rekreacyjno-sportowym w Tarczynie/Drozdach, tuż obok skateparku, zrealizowane zostały kolejne zadania inwestycyjne. Dotyczą one utworzenia małej infrastruktury oraz terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej. Dodatkowo, gmina Tarczyn utworzyła tam nową siłownię zewnętrzną, co poszerza możliwości aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.

Jako uzupełnienie inwestycji, mające na celu podniesienie jej funkcjonalności, wykonane zostały również alejki spacerowe, a także kosze na śmieci. Nowy obiekt rekreacji i wypoczynku, który powstał w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji jest ogólnodostępny. Cel inwestycji to wzrost jakości życia mieszkańców i atrakcyjności regionu.

Warto zaznaczyć, iż realizacja niniejszego zadania jest integralną częścią przemyślanego, dokładnie zaplanowanego, szerszego przedsięwzięcia, tj. budowy terenu sportowo-rekreacyjnego. Do tej pory gmina Tarczyn, pozyskując różnego rodzaju dofinansowania, zrealizowała i systematycznie realizuje kolejne etapy tejże inwestycji, w tym m.in.:
- wykonanie tematycznego placu zabaw wraz z parkingiem i otoczeniem,
- budowę wspomnianego skateparku, boiska wielofunkcyjnego, mostku nad rzeką Tarczynką i podestów drewnianych,
- uporządkowanie terenu przy rzece, zagospodarowanie zieleni i wykonanie drugiego pomostu nad rzeką,
- utworzenie Podwórka Talentów NIVEA 2018 (po jego wygraniu w ogólnopolskim konkursie),
- wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów (w kierunku miejskiego cmentarza), budowę nowych alejek spacerowych, utworzenie miejsca pod rozkładaną scenę plenerową (wraz z budową bezpośredniej drogi dojazdowej) oraz montaż ławek.

Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja