Nasz Patron wzorem postaw i zachowań

Nasz Patron wzorem postaw i zachowań

12 grudnia odbył się finał organizowanego przez gminę Tarczyn konkursu wiedzy historycznej.

Organizacja konkursu współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Patronat nad przedsięwzięciem objęła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

W plebiscycie uczestniczyło 200 uczniów i uczennic szkół z terenu gminy Tarczyn, w trzech kategoriach: klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W jury konkursu powołanym przez burmistrz Barbarę Galicz zasiedli: Jan Dębski (przewodniczący jury), Alicja Dębska, Hanna Wołkiewicz, Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki i Alfred Kohn.

Cele konkursu to:
1) Podnoszenie świadomości edukacyjnej i historycznej poprzez promocję wiedzy z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa historycznego, w szczególności;
2) Popularyzacja i rozwój wiedzy historycznej wśród uczniów tarczyńskich szkół dotyczącej biografii ich patronów w 2018 r.;
3) Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania;
4) Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD;
5) Popularyzacja i rozwój wiedzy historycznej dotyczącej patronów szkół:
-Juliana Stępkowskiego;
-Szarych Szeregów;
-Wojciecha Górskiego;
-Mieczysława Kaczyńskiego;
-Józefa Chełmońskiego;
6) Uświadomienie roli wiedzy historycznej w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.

W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń i uczennica szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Tarczyn. Etap eliminacyjny/szkolny stanowił pisemny test wiedzy na temat „swojego” patrona. Etap eliminacyjny odbył się w listopadzie. Zestawy pytań opracowane zostały przez członków jury. Do rundy finałowej zakwalifikowało się ponad 60 uczniów.
Finał przedsięwzięcia odbył się 12 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie jako ustny konkurs wiedzy nt. wszystkich patronów tarczyńskich szkół.
Na zakończenie konkursu ponad 60 finalistom wręczono nagrody w postaci czapek żaka z logo gminy Tarczyn i dyplomów, a najlepsi uczestnicy w każdej z 3 kategorii otrzymali atrakcyjne zestawy nagród (oprócz wspomnianych dyplomów oraz czapek także zegarki renomowanych firm). Dodatkowo dla każdego z 200 uczestników konkursu przygotowany został  miły upominek.
W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni z postaw proekologicznych i ochrony środowiska, dodatkowo finaliści konkursu wezmą udział w wyjeździe studyjnym do gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy Tarczyn.

Najlepsi uczestnicy konkursu 

Kategoria: klasy IV-VI
1. miejsce: Ewa Polakowska (SP w Pamiątce)
2. miejsce: Antoni Gwozdowski (SP w Tarczynie)
3. miejsce: Paweł Gajda (SP w Pamiątce)

Kategoria: klasy VII-VIII
1. miejsce: Natalia Groszek (SP w Pracach Małych)
2. miejsce: Krzysztof Korczak (SP w Tarczynie)
3. miejsce: Julia Fydrych (SP w Pracach Małych)

Kategoria: gimnazjum
1. miejsce: Marcin Gajda (Gimnazjum w Pamiątce)
2. miejsce: Agata Stępniewska (Gimnazjum w Pamiątce)
3. miejsce: Olaf Martyniak (Gimnazjum w Tarczynie)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja