Nowoczesna szkoła marzeń i sukcesów

Nowoczesna szkoła marzeń i sukcesów

W czwartek 4 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. W uroczystości udział wzięli: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, ks. prałat proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja w Tarczynie, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska (reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika), Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Profesor Jarosław Horbańczuk, wykonawcy inwestycji, samorządowcy, radni gminy Tarczyn, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych oraz społeczność lokalna.

W obecności uczniów, grona pedagogicznego i mieszkańców gminy Tarczyn burmistrz Barbara Galicz wspólnie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, Bożeną Żelazowską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dyrektor szkoły Beatą Zaradkiewicz oraz przewodniczącym rady miejskiej Mirosławem Faliszewskim przecięła wstęgę.  Następnie w nawiązaniu do tradycji sadzenia drzew ze szczególnych okazji, na dziedzińcu szkoły znalazły swoje miejsce dwa okazałe platany, które swoje imiona zawdzięczają burmistrz Barbarze Galicz i Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu. Poświęcenia nowego obiektu szkolnego dokonał ksiądz prałat Władysław Michalczyk.

Funkcjonalna całość
Modernizacja szkoły w Tarczynie polegała na rozbudowie istniejącego obiektu o nową część dydaktyczną. Środkowe skrzydło obiektu zostało podwyższone o jedną kondygnację, północne skrzydło, w rejonie sali gimnastycznej zostało rozebrane i wybudowane od nowa. W powiększonej przestrzeni znajduje się 11 nowych sal lekcyjnych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny w postaci tablic interaktywnych i zestawów komputerowych, gabinety specjalistyczne, biblioteka, świetlica, mała sala gimnastyczna oraz wydzielona część przedszkolna. Część historyczna została gruntownie zmodernizowana poprzez wymianę instalacji elektrycznej i pokrycia dachowego. Odnowione zostały wszystkie wnętrza, włącznie z posadzkami i drzwiami. Korytarze i sale nabrały nowych, żywych barw. Cały teren oraz budynek są dostępne dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie pomieszczenia szkoły są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Nowego blasku nabrało otoczenie placówki. Teren szkoły został powiększony o parking umożliwiający rodzicom komfortowe odprowadzanie dzieci na zajęcia.

Wizytówka gminy
Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł została zrealizowana z nakładów własnych gminy Tarczyn. – Było warto i nawet przez moment nie mieliśmy wątpliwości co do celowości realizacji tego projektu – podkreśla burmistrz Barbara Galicz. Nie kryje też radości z możliwości oddania uczniom w użytkowanie nowoczesnego kompleksu oświatowego, zapewniającego uczniom doskonałe warunki do nauki: – Powstała placówka na miarę XXI wieku. Jest i będzie wspaniałą wizytówką naszej gminy. Stworzone komfortowe warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, pasje, z wiarą patrzeć w przyszłość. Piękny budynek to tylko część szkoły, a zasadniczą jej treść i wartość stanowią uczniowie. To dla nich ma to być miejsce szczególne, miejsce, do którego chętnie co dzień będą przychodzić, miejsce, gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość, przyjaźń. Mury tej placówki mają być wypełnione marzeniami i sukcesami uczniów, dla których czas tu spędzony będzie wspaniałym okresem życia, aby po ukończeniu edukacji  powracali do tej szkoły w dobrych wspomnieniach.
Pan marszałek Stanisław Karczewski pogratulował włodarzom gminy przemyślanej inwestycji i właściwych patriotycznych postaw oraz przekazał na ręce dyrektor szkoły Beaty Zaradkiewicz projektor multimedialny.

Duże wsparcie
Nie udałoby się przeprowadzić tak olbrzymiej inwestycji, gdyby nie decyzja i wsparcie radnych tej i poprzedniej kadencji, i wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Pani Burmistrz słowa podziękowania skierowała do rady miejskiej, do rady rodziców za sfinansowanie wyposażenia pięknej pracowni muzyczno-plastycznej, do   Metina Elgina – prezesa firmy TURKA za sfinansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia: 10 tablic interaktywnych i 16 komputerów, do Bartłomieja i Magdaleny Turskich z firmy TANGA za sfinansowanie galerii plakatów oraz do Pawła Lebiedzińskiego – architekta,  do prezesa firmy ZAB-BUD Andrzeja Zaboklickiego – wykonawcy projektu, do Pawła Ułasika – kierownika budowy, do Bożeny Kocój – architekt wnętrz i do wszystkich osób nadzorujących i wspomagających realizację zadania. Wspólnie jesteśmy dumni z osiągniętego celu.

Występy talentów
Następnie odbyła się część artystyczna, w czasie której uczniowie zaprezentowali na scenie specjalnie przygotowany na ten dzień program. Szeroki wachlarz wokalno-muzyczno-tanecznych talentów spotkał się ze wzruszeniem oraz podziwem dla pracy opiekunów i umiejętności dzieci i młodzieży. Nad występami dzieci czuwali Bożena Majewska, Łukasz Podsiadły i Aleksandra Wójcik. Na uwagę zasługiwał również wiersz o patronie szkoły oraz oprawa towarzysząca pocztom sztandarowym.
Ostatnim punktem programu tej wyjątkowej uroczystości była możliwość zwiedzenia nowoczesnej placówki. Zaproszeni goście podkreślali, że nie spotkali się jeszcze z tak piękną szkołą, gotową zmierzyć się z realiami dzisiejszej bardzo wymagającej rzeczywistości.
Dzień ten pozostanie w pamięci jako wielkie wydarzenie, które potwierdziło, że marzenia o nowej, nowoczesnej szkole stały się rzeczywistością.

DODATEK: WYWIAD Z PANEM METINem ELGINem – prezesem firmy TURKA.

W czwartek 04 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. Firma Turka sfinansowała zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkoły (10 tablic interaktywnych i 16 komputerów) o łącznej wartości ponad 130 tys. zł . Czym się Państwo kierowali?
Wierzymy, że w ten sposób uda nam się dać dobre świadectwo i zachęcić inne firmy oraz organizacje do pomocy lokalnej społeczności na miarę własnych możliwości. Będzie nam również niezmiernie miło, jeśli nasi pracownicy, którzy w ogromnej większości mieszkają na terenie Gminy Tarczyn, będą mogli z dumą twierdzić, iż pracując dla firmy TURKA wspólnymi siłami budują możliwość dzielenie się dobrem.
Dlaczego wybór dofinansowania padł na Szkołę Podstawową im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie?
Nasz wybór był podyktowany chęcią inwestowania w to, co najcenniejsze, czyli młodych mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Wierzymy, iż w dzisiejszych czasach rozwój technologiczny jest niezwykle ważną i nieodłączna częścią życia każdego z nas. Ważne, aby dzieci miały możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby dzieci mogły bez przeszkód podążać za duchem czasu, a przy pomocy zakupionego przez nas sprzętu jeszcze szybciej i skuteczniej rozwijać się i zdobywać cenną wiedzę.
Dzięki tego rodzaju inicjatywom, Państwa firma stanowi wzór działalności na rzecz najwyższej jakości edukacji oraz rozwoju lokalnej społeczności. Czy mają Państwo w planach angażowanie się również w inne obszary życia mieszkańców naszej gminy?
Tak, nasza pomoc i dofinasowanie nie jest jednorazowa i będziemy starali się wspomagać w pierwszej kolejności nasz region a w miarę możliwości rozszerzyć do całej Polski. Dlatego też będziemy wdzięczni za przekazywanie nam informacji o wszelkich planowanych inwestycjach lub potrzebach instytucji pożytku publicznego, które będą trudne do wykonania wyłącznie z publicznych środków finansowych. Chcemy wyrazić głębokie zainteresowanie naszą lokalną społecznością i wspomagać ją w miarę nadarzających się możliwości. Dziękuję za rozmowę.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja