Gmina Tarczyn liderem w pozyskiwaniu dofinansowania w powiecie piaseczyńskim

Gmina Tarczyn liderem w pozyskiwaniu  dofinansowania w powiecie piaseczyńskim

Gmina Tarczyn, jako jedyna w powiecie piaseczyńskim, zdobyła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg w wysokości ponad 2,5 miliona złotych, zajmując jednocześnie wysokie miejsce w czołówce najlepiej ocenionych wniosków. Dzięki dofinansowaniu Gmina zrealizuje inwestycję polegającą na rozbudowie ul. Długiej w Tarczynie na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Gmina Tarczyn nieustannie i konsekwentnie rozwija się dla dobra swoich mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Tarczyna i pracowników Urzędu Miejskiego możliwe jest nieustanne pozyskiwanie nowych źródeł finansowania ważnych inwestycji.
- Gmina Tarczyn konsekwentnie stosuje najwyższe standardy jakościowe w zakresie realizowanych inwestycji i świadczonych usług, wykonując liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne,  dbając jednocześnie o jak najwyższy standard życia swoich mieszkańców – mówi Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna.
Rozbudowa ulicy Długiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Błońską i ulicą Mszczonowską stanie się faktem. Powstanie kolejna po ulicy Gawarskiego obwodnica Centrum Tarczyna tym razem w zachodniej części miasta. Inwestycja ta jest kolejnym, ważnym etapem spójnego, konsekwentnego i przemyślanego procesu przebudowy arterii drogowo-pieszo-rowerowej.
Projekt rozbudowy ulicy Długiej zakłada:
•budowę nowej, asfaltowej drogi na odcinku 847 m,
•budowę chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m,
•budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m
•oświetlenie i odwodnienie.
Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wg tzw. specustawy drogowej), a projekt drogowy poprzedzony był również uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego  na budowę przepustów i odprowadzenie wód deszczowych.
Gmina Tarczyn, realizując wszystkie inwestycje, wykorzystuje środki własne, ale także skutecznie pozyskuje dofinansowanie zarówno z funduszy UE, jak i źródeł krajowych.
Całość inwestycji wynosi zgodnie z kosztorysem inwestorskim 4 084 875,00 złotych, pozyskane dofinansowanie to 65% całości inwestycji - 2 655 168,75 złotych. Wkład własny Gminy Tarczyn to 1 429 706,25 złotych.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja