W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nowy rok szkolny rozpoczęty!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nowy rok szkolny rozpoczęty!

Pierwszego września 2017 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy ze względu na wprowadzoną reformę. Co przyniesie przyszłość – nie wiadomo... Ale wszyscy patrzymy w nią z nadzieją.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00 Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Danuta Borowiec. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. pani Agnieszka Łępicka – prawnuczka Tomasza Nocznickiego, patrona Technikum w CKZiU w Nowej Wsi, pan Władysław Kumorek – Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pan Radosław Rak – przewodniczący Rady Rodziców i pani Beata Skiba – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, pan Krzysztof Zatorski – współwłaściciel firmy „Dwa Jabłka”, obejmującej patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców, życząc samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.  Szczególnie gorąco pani dyrektor powitała w progach naszej szkoły uczniów klas pierwszych. Ponad pięćdziesiąt osób rozpocznie w tym roku szkolnym kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor.
Do życzeń składanych uczniom dołączyli się zaproszeni goście. Pani Agnieszka Łępicka w swoim wystąpieniu przytoczyła słowa Tomasza Nocznickiego – patrona szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: „ Nikt nam nic nie da, nikt do nas swojego nie przyniesie, nikt nam Polski mądrymi ludźmi nie zaludni. Sami musimy zrozumieć, że jest na świecie wyścig pracy, walka pracy, wygra ją ten, kto do tej walki – do tego wyścigu jest lepiej przygotowany i zorganizowany”. Prawnuczka patrona podkreśliła, że nasza szkoła podejmuje szereg działań wdrażając w życie przesłanie jej wybitnego przodka.
Część oficjalną uroczystego apelu zakończył program artystyczny, przygotowany przez panią Magdalenę Kmidowską z uczniami klasy trzeciej w zawodzie technik ogrodnik, wspieranymi przez Paulinę Prazimowską z klasy drugiej w zawodzie technik spedytor. Młodzież przypomniała o najtragiczniejszych chwilach z historii Polski ubiegłego stulecia – II wojnie światowej i jej ofiarach.
Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.
Mimo deszczowej aury pogodnie zaczynamy nowy rok szkolny, wierząc, że przyniesie wszystkim realizację kolejnych życiowych planów.

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja