Rozkwitają wiedzą, czyli Turniej Wiedzy Ogrodniczej w Nowej Wsi

Rozkwitają wiedzą, czyli Turniej Wiedzy Ogrodniczej w Nowej Wsi

Zanim zakwitną jabłonie, ogrodnicy „rozkwitają” wiedzą – II Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

11 kwietnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej. W tym roku Turniej objęty został patronatem przez Starostę Grójeckiego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Szkółki Drzew Owocowych DOLIŃSKI w Worowie, Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD w Lewiczynie, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY z Jasieńca, Spółkę PROCAM POLSKA i Spółkę DWA JABŁKA w Warce.
Celem Turnieju było promowanie wiedzy z zakresu nowych technologii i środków produkcji w ogrodnictwie, nawiązywanie kontaktów między szkołami, integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Zakres wiedzy na Turniej obejmował treści zawarte w podstawie programowej dla zawodu technik ogrodnik.
Pierwszy etap, przeprowadzony w szkołach kształcących w tym zawodzie, pozwolił wyłonić trzyosobowe drużyny reprezentujące dane szkoły w kolejnych etapach Turnieju.
W środę, 11 kwietnia, do turniejowych zmagań przystąpiło pięć drużyn: z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie, z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie, z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach, z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Drugi etap Turnieju miał formę zadania praktycznego. Drużyny wykonywały zadania z działów: sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne.
Trzeci etap Turnieju był ustnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych. Rozpoczął się on o godz. 12.00 i przeprowadzony został w obecności przedstawicieli Patronów oraz Sponsorów Turnieju, nauczycieli i uczniów CKZiU w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała pani Danuta Borowiec – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Gościliśmy panią Barbarę Orłowską – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji w Starostwie Powiatowym w Grójcu jednocześnie reprezentującą Starostę Grójeckiego, pana Jana Madeja – reprezentującego Związek Sadowników RP oraz Mazowiecką Izbę Rolniczą, pana Huberta Domagałę - reprezentującego Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD w Lewiczynie, pana Mieczysława Kocewiaka – udziałowca w Spółdzielni POLSAD w Lewiczynie, pana Sławomira Dolińskiego – właściciela „Szkółki Drzew Owocowych DOLIŃSKI”, panią Monikę Dywan – reprezentującą GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE ŁAZUCCY z Jasieńca i Związek Szkółkarzy Polskich, pana Krzysztofa Zatorskiego – wiceprezesa zarządu spółki DWA JABŁKA w Warce, pana Krzysztofa Gasparskiego – reprezentującego spółkę PROCAM POLSKA.
Drugi i trzeci etap Turnieju oceniała Komisja Konkursowa w składzie: pan Sławomir Doliński, pan Krzysztof Zatorski, pan Krzysztof Gasparski. Następnie Komisja Konkursowa dokonała ostatecznej oceny prac i odpowiedzi zawodników, sumując punkty uzyskane w dwóch etapach. Warto podkreślić, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a uczestnicy Turnieju byli bardzo dobrze przygotowani. Widać było wyraźnie, że ogrodnictwo i dziedziny mu pokrewne to ich pasja, a dzięki kształceniu w zawodzie technik ogrodnik zyskali możliwość realizowania życiowego planu.
Ostatnim, ale najważniejszym punktem tego popołudnia było ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie. Zwycięska drużyna otrzymała sekatory dwuręczne, ufundowane przez Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD z Lewiczyna.
Drugą lokatę wywalczyli uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie i otrzymali sekatory jednoręczne, ufundowane przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.
Trzecie miejsce przypadło zawodnikom z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, którzy otrzymali ufundowane przez Związek Sadowników RP nożyce do żywopłotu.
Ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc zdobyli dla swoich szkół wilgotnościomierze z wiatromierzami, ufundowane przez spółkę PROCAM POLSKA.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody: kalkulatory ufundowane przez spółkę PROCAM Polska, książki „Polskie jabłka” ufundowane przez Szkółki Drzew Owocowych DOLIŃSKI w Worowie, katalogi roślin ufundowane przez Związek Szkółkarzy Polskich, gadżety reklamowe ufundowane przez spółkę DWA JABŁKA z Warki i spółkę PROCAM POLSKA. Ponadto organizatorzy Turnieju – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi otrzymali bon pieniężny od spółki DWA JABŁKA z Warki.
Druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej dowiodła, że zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie technik ogrodnik dla wielu młodych ludzi jest sposobem na świadome kształtowanie własnej przyszłości. Branżowe współzawodnictwo zmotywowało uczestników do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Dla szkół, biorących udział w Turnieju, była to okazja do sprawdzenia, jakie efekty przynosi wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w zawodzie technik ogrodnik. I choć zwyciężyła tylko jedna drużyna, to wszyscy uczestnicy wygrali pewność właściwego wyboru ścieżki życiowej związanej z ogrodnictwem.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe w postaci ufundowanych nagród rzeczowych udzielone naszej placówce przy organizacji II Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej. Dzięki Państwa uprzejmości możliwe było zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że Państwo rozumiecie potrzeby szkolnictwa zawodowego, dostrzegacie nasze inicjatywy i pomagacie je realizować.
Państwa bezinteresowna pomoc i zaangażowanie na rzecz zdolnej młodzieży jest godnym przykładem do naśladowania.
Ewa Malowaniec
CKZiU w Nowej Wsi

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja