Tarczyńskie EKOprzedszkolaki

Tarczyńskie EKOprzedszkolaki

W Tarczynie zrealizowano projekt ekologiczny dla najmłodszych – „Mali EkoBadacze”, dofinansowany w ramach konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii.

Gmina Tarczyn wraz z Przedszkolem w Tarczynie zabezpieczyła środki własne i pozyskała dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii na realizację projektu pn. „Mali EkoBadacze”. Tarczyńskie przedsięwzięcie, które wywalczyło czołowe miejsce w ścisłym gronie najlepszych, zwycięskich inicjatyw na Mazowszu, zostało przyjęte bardzo pozytywnie przez przedszkolaków i ich rodziców! Rozpoczęto je urozmaiconymi, innowacyjnymi warsztatami ekologicznymi.

Zajęcia dla przedszkolaków polegały na przeprowadzeniu praktycznych warsztatów poznawczych o następującej tematyce: „laboratorium ekologiczne” oraz „ochrona powietrza, wody, gleby i funkcjonowania ekosystemu”. Łącznie odbyło się 16 godzin zajęć, zrealizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych.
To jednak tylko jeden z elementów całego projekt. Należało do nich np. wyposażenie pracowni ekologicznej w przedszkolu w różnorodne i praktyczne zestawy dydaktyczne do przeprowadzania ekozajęć z przedszkolakami. Celem zakupu i użycia ww. zestawów jest zwiększenie zainteresowania dzieci ekologią oraz wpojenie im nawyków proekologicznych, które będą procentować w dalszych latach edukacji i dorosłym życiu.


Zwieńczeniem projektu była organizacja pikniku ekologicznego, w czasie którego zaprezentowana została plenerowa wystawa prac przedszkolaków, wykonanych w ramach ogłoszonego uprzednio konkursu plastycznego pn. „Mój zielony świat”. Podczas imprezy odbyły się też ekologiczne prelekcje, quizy i rodzinne zabawy.
Pozyskana przez gminę i przedszkole dotacja została zdobyta w ramach konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłaszanego przez GAZ SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.
Jak czytamy na stronie organizatora, w tym roku do Biura Konkursu wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie, prezentujących wysoki poziom. Zwycięzcy w ciekawy sposób podchodzili do potrzeb środowiskowych: czystości powietrza, gospodarki odpadami i poszanowania bioróżnorodności.
Szymon Woźniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja